Tondeldoos — Jrg. 13 (juni 2012) Nr. 2

2 Recensie impulsboeken / Techniek I en II voor leerkrachten
Jos Marell
Recensie van Impulsboek I voor leerlingen van 6 tot 9 jaar en Impulsboek II voor leerlingen van 9 tot 12 jaar.

4 De rol van de basisschoolleraar bij de keuze voor techniek
Hanneke te Braake-Schakenraad
Naar aanleiding van een uitnodiging die VONK ontving om deel te nemen aan een rondetafeldiscussie over de Terugloop van leerlingen in het technisch vmbo, georganiseerd door de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer discussieerde het bestuur over haar standpunten daarover. Het was ook de aanleiding voor dit artikeltje over de rol die de basisschoolleraren spelen in de beeldvorming en keuzeprocessen van leerlingen over techniek.

7 Waterinstallatietechniek in groep 8 op de Haydnschool uit Groningen
BŽ Buring
Artikel over de technieklessen op openbare basisschool Joseph Haydn in Groningen in groep 8a.

10 Een techniektoernooi op school!
Monique Beljaars
Om op basisschool Jacinta te Breda de hele school een periode extra te laten bruisen van techniekactiviteiten, plande de techniekwerkgroep ieder schooljaar in het jaarrooster een activiteit in. De dagen van de eindpresentatie van de groepen waren vastgelegd in het jaarrooster.

14 De Uitvinders met De verdronken rivier
Thijs Richter
Op 20 april werd in de Ontdekfabriek in Eindhoven de finale gehouden van vier overgebleven basisschoolgroepen. Drie van deze groepen werd door de jury in de voorverkiezing op 2 april genomineerd uit 300 deelnemende basisschoolgroepen. EŽn school kwam erbij door de verkiezing via de website. Alle vier de scholen mochten hun presentatie houden en er kwam uiteindelijk ŽŽn winnaar uit.

16 School aan Zet en Wetenschap & Techniek
SCHOOL AAN ZET
Informatie over School aan Zet, het nieuwe programma binnen het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. (www.schoolaanzet.nl)

18 Natural born explorers: onderzoekend aan de slag in de klas
Kris Hulsen
Op 21 maart werd in Gent een studiedag georganiseerd rond het thema onderzoekend leren of Inquiry Based (Science) Education. De studiedag vormde ŽŽn van de gestelde ambities in de context van een lopend onderzoeksproject waarbij verschillende Vlaamse hogescholen zijn betrokken. De voornaamste focus van het onderzoek en deze studiedag lag op het bevorderen van een onderzoekende houding bij kinderen, jongeren en leraren.

24 De Reddingsmachine (2 en slot)
Thijs Richter in samenwerking met Katherine Rosmalen, Sanne Hak & Madelon van der Avoort
In het najaarsnummer van De Tondeldoos werd beschreven hoe het project de Reddingsmachine van start ging met een inspiratiemoment voor alle coaches, reporters en leerkrachten in de regio ‘s-Hertogenbosch. In de loop van het najaar gingen de kinderen van groep 1 t/m 8 aan de slag om een ‘reddingsmachine’ te ontwerpen, te maken en te presenteren. In november 2011 werden de mooiste, vernuftigste en slimste gepresenteerd in het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch.

27 NIEUWTJES
– Esero lanceert nieuwe website
– Wetenschap- en Techniekwerkplaats
– Transformeters, Kunst- en techniekeducatie najaar 2012

29 Techniek in school
Godelieve van Dijk, Sandra Gabes en Jessica Idsinga
Op de regiobijeenkomst van 10 november 2011 gaven een drietal ervaren leerkrachten informatie over wat zij met hun organisatie voor wetenschap en techniek hebben ontwikkeld voor de hele basisschool. Zij maakten rondom een achttal thema’s uitdagende lessen voor de groepen 1 t/m 8.

30 NIEUWTJES
– Jeugd en Beroep en de Ontdekfabriek organiseren de wedstrijd AUTO ID

31 VERENIGINGSNIEUW
– Standpunten over de daling van het aantal leerlingen in het technisch VMBO
– Voordracht nieuwe bestuursleden
– Verslag van het Rondetafelgesprek techniek in het VMBO
– Rectificatie
– Samenspel Vetotech en VONK donderdag 29 en vrijdag 30 november 2012