Tondeldoos — Jrg. 11 (juni 2010) Nr. 2

2 Houvast voor het maken van een techniekprogramma
ACHTERGROND
Rudi Kleingeld
Veel scholen, die niet in de gelegenheid zijn een nieuwe methode aan te schaffen waarin systematisch aandacht aan techniek wordt gegeven, worstelen met de vormgeving van dit leergebied in groep 1 t/m 8. De tweede vernieuwde kerndoelen bieden weinig steun voor de onderwijspraktijk van alledag. Het ontbreken van een methode dwingt deze scholen tot een eigen aanpak en investering in ontwikkeltijd. In dit artikel wordt een werkwijze geschetst die tot een succesvolle invulling en verantwoording van het leergebied techniek kan leiden.

11 Prachtige kindervragen beantwoord
ACHTERGROND
Theo Wong (TNO Bouw en Ondergrond) & Eddy Gerretsen (TNO Industrie en Techniek)
Bas (zoon van Wilmy Schipper): “Hoe krijgt een diamant zijn doorzichtige kleur?”. David (zoon van Karin van Kranenburg) : “Hoe komt het dat een gitaar muziek maakt als je aan de snaren zit?”

12 Wat is nu werkelijk relevant bij Techniekonderwijs?
ACHTERGROND
Bart Coppes
“Hoe wel in Nederland sinds het begin van deze eeuw nieuwe kerndoelen voor wetenschap- en techniekonderwijs (‘natuur en techniek’) op de basisschool zijn opgesteld en overheidsprogramma’s (VTB en VTB-pro) zijn gestart, heeft het vakgebied nog geen sterke en gevestigde positie in het curriculum van de meeste basisscholen en pabo’s. Leerkrachten geven aan het onduidelijk te vinden welke vakinhoud en leeractiviteiten tot wetenschap- en techniekonderwijs behoren” (Ellen J. Rohaan, 2009).

14 De lekkerste koekjes komen uit Gent
REPORTAGE
Thijs Richter
Kleuterschool De Speurneus uit Gent is ŽŽn van de voorbeelden van ‘good practices’.

19 Studenten van de pabo- en bta-opleidingen leren van elkaar via Wetenschap en Techniek
REPORTAGE
Lou Slangen
De Fontys Pabo Limburg stimuleert haar studenten om met universitaire of hbo-bta studenten via stages samen te werken aan authentieke opdrachten uit de onderwijspraktijk. De verwachting is dat samenwerking tussen bta en pabo studenten leidt tot leerrijke ontmoetingen. Onlangs werd in basisschool De Hovenier te Montfort zo een project afgerond. Dit was een goed moment om samen met de studenten te evalueren wat de samenwerking in deze stage hun heeft opgeleverd.

24 Regionale bijeenkomsten
REPORTAGE
Programma VTB

25 Wetenschap in de praktijk
Sciencespel

26 Made in Holland, Kunsthal Rotterdam
REPORTAGE
Len van Ravens & Heleen van der Vorm, Nienke, Hannah, Lotte, Willemijn & Lieke
CBS ’t Ambacht uit Vlaardingen heeft besloten haar Girlsday dit jaar eerder te organiseren en heeft een excursie met hun Technika-10-club verzorgd naar de tentoonstelling ‘Made in Holland’ welke plaatsvond binnen de Kunsthal te Rotterdam. De tentoonstelling is bij uitstek geschikt voor Technika-10-meisjes omdat het over techniek en uitvindingen gaat. De bezoekers worden op een actieve manier betrokken bij de verschillende uitvindingen. Ook mag je bouwen aan een eigen ontwerp met de speciale bouwplaat die de Kunsthal heeft gemaakt.

28 Wetenschapsknooppunt Radbout universiteit Nijmegen (WKRU) van start met een spetterende Winterschool
REPORTAGE
Marieke Peeters & Winnie Meijer

30 Het kan ook anders
REPORTAGE
Baukje Scheppink
Rinus Roelofs maakt geen wiskundige kunst, maar kunst die over wiskunde gaat.

33 Talent in zicht in Vlaanderen
Thijs Richter
REPORTAGE
Op vrijdag 5 maart 2010 woonde ik een netwerkdag van de ‘Proeftuinscholen’ bij, rondom het onderwerp talenten. Met name werd ingestoken op meervoudige intelligentie, waarbij techniek als voorbeeld voor mooie invullingen van deze talenten voorbij kwam. Ik volgde een aantal workshops en had een gesprek met een paar workshopleiders. Op de website supermegaknap.be kunt u alle bijbehorende materialen en achtergronden vinden van de proeftuinscholen.

39 Rondom de schijf van vijf
Over de wetenschap & techniek achter ons dagelijks eten en drinken. Aanmeldingsformulier en Programma Thema Doe Dag Wetenschap en Techniek van woensdag 10 november 2010 in ’t Veerhuis te Nieuwegein.

42 Klein radarbootje
PRAKTIJK
Monique Beljaars

44 Tandwielen
PRAKTIJK
Marleen Bink

46
NIEUWS EN TIPS
– Opblaasbaar mobiel planetarium
– Verlengstuk aan figuurzaagsleutel
– Figuurzaag spannen

48 Verenigingsnieuws
Ad van den Brand, voorzitter