TOKK — Jrg. 44 (juli-december 2019) nr. 3-4

Themanimmer: Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Assessment en ondersteuning van emotioneel welbevinden

111 Editoriaal
Filip Morisse en Leen De Neve

115 Emotionele ontwikkeling en verstandelijke beperking vanuit ontwikkelingsdynamisch perspectief: state of the art
Filip Morisse, Leen De Neve en Anton Došen 

133 De vroege ontwikkeling van jonge kinderen met een grote verstandelijke en motorische ontwikkelingsvertraging. Eerste bevindingen van het OJKO-project
Ines Van Keer, Ann Dhondt, Annette van der Putten en Bea Maes

147 Visie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op ondersteuning en ondersteuners binnen het regulier onderwijs : “Ik denk dat het nieuwe systeem nog ‘in aanmaak’ is.”
Geert Van Hove, Elisabeth De Schauwer en Silke Daelman

159 Handelingsgerichte diagnostiek bij leerlingen die cognitief zwakker functioneren. Handvatten uit het project ‘protocollering diagnostiek’ (Prodia)
Lies Verlinde

171 Gedesorganiseerde gehechtheid bewerken: individuele kindertherapie verankerd binnen een dragend netwerk
Erik De Belie en Nicole Vliegen

181 Emotieregulatie bij mensen met automatisme en een ernstig verstandelijke beperking: wat kunnen we doen?
Steven Degrieck

191 Trainen en coachen van begeleiders in hun bejegening van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en probleemgedrag
Arno Willems