TOKK — Jrg. 44 (januari-maart 2019) nr. 1

TOKK Onderzoek

03 Emotieregulatieproblemen bij kinderen met autismespectrumstoornis: op zoek naar verklaringen
Kris Evers en Ilse Noens

21 Klinisch redeneren in de geïntegreerde jeugdhulp met behulp van zevenfactorenmodel
Harrie M.P. van Leeuwen en Marca H.W. Geeraets 

TOKK Getest

35 POS, de Persoonlijke Ondersteuningsuitkomstenschaal. Schaal voor de beoordeling van de individuele kwaliteit van bestaan
Claudia Claes 

TOKK Interview

43 Het prille begin, de grenzen en het pedagogische van de orthopedagogiek.|
Interview met prof. em. Walter Hellinckx
Pieter Verstraete en Hannah Fluit

TOKK Actueel Online

53 “Does story format have an effect on our children’s brains?”

55 “Afscheid nemen bestaat wel!”

57 “Welbevinden of prestaties? Een vaste tegenstelling”

59 TOKK Meegedeeld