TOKK — Jrg. 44 (april-juni 2019) nr. 2

TOKK Onderzoek

63 Buitenschoolse hulp naargelang familiale achtergrond: toegang en ervaringen van ouders in achtergestelde gezinnen
Kathleen Bodvin, Karine Verschueren, Elke Struyf

TOKK Praktijk

77 Het classificerend diagnostisch protocol autismespectrumstoornis bij kinderen en jongeren in de praktijk
Nathalie Schouppe, Julie De Ganck

89 Nieuwe hulpmiddelen bij de signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling
Roderik Viergever, Marianne van der Krans, Anne-Marie Raat, Remy Vink, Sanne Nooteboom, Wilma Schakenraad, Diny Flierman 

TOKK Actueel Online

97 “Complimenten die versterken”

101 “Hoe rijker de ouders, hoe hoger de punten?”

104 “Met een beetje begrip voor mensen met autisme en hun omgeving zijn we allemaal gebaat!”

107 TOKK Meegedeeld