TOKK — Jrg. 43 (juli-december 2018) nr. 3-4

Themanummer: Transculturele hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun context: werken tussen werelden 

131 Editoriaal: Werken tussen werelden
Lucia De Haene, Ilse Derluyn, Orhan Agirdag (red.)

137 Diagnostiek van cognitieve vaardigheden: een toepassing bij een Syrisch vluchtelingenmeisje
Caroline Dejonghe, Nathalie Rummens, Marleen Van den Mooter

151 Ontwikkeling, trauma en diagnostiek in context. Differentiaaldiagnostische beeldvorming van autismespectrumstoornis, taalontwikkeling en vroegkinderlijk trauma bij een 4-jarig jongetje met een vluchtgeschiedenis
Caroline Spaas, Jean Steyaert

163 Culturele formulering in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het Cultural Formulation Interview als bruikbaar hulpmiddel?
Jakob Versteele

177 Kinderen op de vlucht in beeld houden. Noodzaak van intervisie en supervisie om in voeling te blijven met ontwikkelingsnoden van gevluchte kinderen
Patrick Meurs

188 Hommage aan Maïlys Dereymaeker (31/08/1985 – 07/04/2017)

191 Collaboratieve zorg op school voor vluchtelingenkinderen: exploratie van een pilootproject. In partnerschap werken aan traumaherstel en maatschappelijk herstel
Nele Deruddere, Nore Jans, Pandora Versteden, Lucia De Haene

205 Kinderpsychiatrische zorg voor kinderen en jongeren met een migratiegeschiedenis
Winny Ang