TOKK — Jrg. 43 (januari-maart 2018) nr. 1

TOKK Onderzoek

03 Het Vlaams aanbod aan de psychodiagnostiek voor 16+ in kaart gebracht: een grillig landschap
Caroline Balckmans, Jo Lebeer, Kathrine Goffart

TOKK Praktijk

21 Instapje+: ontwikkelingsstimulering van maatschappelijk kwetsbare kleuters
Katrien Bergs

33 CROSSOVER. verbindende jeugdhulp @ huis: methodische toelichting en praktische toepassing
Sara Van de Winkel, Denis Heiskens

TOKK Actueel

45 Van onderzoek naar de praktijk in de orthopedagogiek en de ontwikkelingspsychopathalogie. Een eredoctoraat van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven) voor Terrie Moffitt
Karla Van Leeuwen, Patricia Bijttebier, Luc Goossens

TOKK Actueel Online

51 De kofferdokter. Reflectie van een ontmoeting in de traumazorg voor vluchtelingengezinnen
Caroline Spaas

53 Mijn papa zit vast in een sprookjesboek! Psycho-educatie aan Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP)
Chanah Iserman

55 TOKK Meegedeeld