TOKK — Jrg. 42 (januari-maart 2017) nr. 1

TOKK Onderzoek

03 Internaliserende en externaliserende symptomen bij adolescenten: de rol van gehechtheid  en emotieregulatie
Cille Baisier, Marie-Lotte Van Beveren, Lien Goossens, Caroline Braet

19 Moeders met kinderen die ingrijpende medische en tandheelkundige behandelingen  hebben ondergaan: een kwalitatief onderzoek naar ervaringen met professionals
Annemieke Bos, Paula Sterkenburg, Charlotte Prahl

TOKK Getest

31 Het rekenvaardighedenprofiel: een test basisrekenvaardigheden van jongvolwassenen
Ilse Smits, Ellen Meersschaert, Jolien De Brauwer, i.s.m. Bert De Smedt 

TOKK Actueel Online

41 “Allochtone jongeren, een risicogroep wat pesten betreft?”

44 “De juf is fier op ons”: minder corrigeren, meer complimenteren

46 “Learning from briljant errors”

48 “Karolien schrijft!”

51 TOKK Meegedeeld