TOKK — Jrg 42 (april-juni 2017) nr. 2

TOKK Onderzoek

55 De relatie tussen socio-economische omgeving en psychische problemen bij kinderen: de rol van executief functioneren onder de loep
Annelore Blondeel, Laura Wante, Marie-Lotte van Beveren, Caroline Braet

69 Begeleiden van depressieve adolescenten in Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten van de Bijzondere Jeugdzorg met Attachment-based Family Therapy
Guy Bosmans, Nele Schoeters, Johan Vanderfaeillie, Tim Stroobants, Tara Santens

TOKK Praktijk

85 KiVa: pesten stoppen doe je samen
Hilde Colpin, Gie Deboutte

93 Zet je EF-bril op en stimuleer de ontwikkeling van executieve functies vanaf de kleuterklas
Sanne Feryn

TOKK Getest

99 Test geautomatiseerd spellen voor jongvolwassenen (TASP) 
Charlotte Mostaert, Kirsten Schraeyen, Ilse Smits

TOKK Actueel Online

105 ”Zijn oudere kinderen niet sowieso intelligenter dan jongere kinderen?”

109 ”Ouderbetrokkenheid is meer dan oudercontact!”

111 TOKK Meegedeeld