TOKK — Jrg. 41 (juli-december 2016) nr. 3/4

Thema: Intelligentieonderzoek in beweging: kijken naar cognitieve vaardigheden vanuit het CHC-model

95 Editoriaal
Karine Verschueren, Annemie Bos, Patricia Bijttebier

97 Het CHC-model van intelligentie: een introductie
Karine Verschueren

113 Het CHC-model in de praktijk: perspectieven met de cross-batterijbenadering
Annemie Bos, Caroline Dejonghe, Walter Magez

123 De cijfers voorbij: van CHC-profiel naar aanbevelingen

Gisleen Rauws

141 Taalstoornis? Taalachterstand? Verstandelijke beperking? CHC-intelligentieonderzoek als eerste stap binnen diagnostiek van taalmoeilijkheden bij meertalige kinderen
Liesbet De Kerf, Charlotte Mostaert

155 Cognitieve ontwikkelingstrajecten bij lagereschoolkinderen met het williamssyndroom
Ellen Van den Heuvel & Sofie van Echelpoel, Eric Manders, Inge Zink, Ann Swillen

169 Het CHC-model als basis voor testontwikkeling: de CoVaT-CHC Basisversie
Marlies Tierens, Katrijn Van Parijs, Annemie Bos, Walter Magez