TOKK — Jrg. 40 (oktober-december 2015) nr. 4

134 De invloed van fonologische vaardigheden op de vroege leesontwikkeling. Een longitudinale studie bij Vlaamse kinderen met een familierisico op dyslexie.
Maaike Vandermosten, An van Rompaey, Jan Wouters en Pol Ghesquière

148 Zelfverwondend gedrag bij patiënten met een eetstoornis: de rol van identiteitsdimensies
Margaux Verschueren, Koen Luyckx en Laurence Claes

160 Autorijden door adolescenten en jonge volwassenen met een autismespectrumstoornis: een literatuuronderzoek
Veerle Ross, Ellen Jongen, Mark Tant en Marleen Vanvuchelen

171 Mededelingen
172 Summaries