TOKK — Jrg. 40 (juli-september 2015) nr. 3

82 Het bevorderen van ‘geluk’ bij mensen met autisme
Peter Vermeulen

95 Welk instrumentarium hebben leerkrachten voorhanden om gedrags- en emotionele problemen bij leerlingen in kaart te brengen?
Sarah Neven, Britt Adams, Eric Schoentjes en Sarah Bal

113 De invloed van fonologische vaardigheden op de leesontwikkeling. Een literatuuroverzicht van longitudinale studies.
An van Rompaey, Maaike Vandermosten, Jan Wouters en Pol Ghesquière

129 Mededelingen
131 Summaries