TOKK — Jrg. 40 (april-juni 2015) nr. 2

42 De psychische gezondheid van leerlingen op school: een noodzaak binnen de lerarenopleiding?
Britt Adams, Sarah Neven, Eric Schoentjes en Sarah Bal

53 Life Space Crisis Intervention: onderzoek naar doelgroep, implementatieproces en effecten
Bram Soenen

67 Depressieve symptomen in de adolescentie: de rol van responsstijlen op positief en negatief affect
Patricia Bijttebier

75 Mededelingen
77 Summaries