TOKK — Jrg. 38 (april-juni 2013) Nr. 2

50 Kinderpsychiatrie in evolutie binnen een maatschappij in evolutie – deel 2: 2000-2010
Marc Willems 

62 Taalbegrip als struikelblok. Een onderzoek naar receptieve en expressieve taalvaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking
Jarymke Maljaars, Ilse Noens, Evert Scholte, Ina van Berckelaer-Onnes

75 Motorische ontwikkeling bij kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis
Johan Simons, Barbara Verscheure, Inez Vandenbussche, Peter Adriaenssens, Hanne Delbroek

84 Mededelingen

86 Summaries