TOKK — Jrg. 37 (juli-december 2012) Nr. 3-4

94 Editoriaal: TOKK 2.0: de hulpverlening gaat digitaal

Davy Nijs

98 Kinderen, jongeren en hun e-cultuur

Pedro De Bruyckere & Bert Smits

108 Jongeren 2.0: een open boek of privacygevoelig?

Michel Walrave & Wannes Heirman

119 Gaming en ADHD: opportuniteit of gevaar?

Saskia van der Oord

126 Een verkenning van de mogelijkheden van eHealth als empowerende hulpverlening

Davy Nijs & Saskia Timmer

139 C-VAT – Clinical Video game Addiction Test: een diagnostisch instrument voor het herkennen van gameverslaving in de klinische praktijk

Antonius J. van Rooij, Laura van Duin, Noud Frielink, Laura DeFuentes-Merillas & Tim M. Schoenmakers

153 ICT-competenties voor leerkrachten en begeleiders van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking: de ontwikkeling van een competentieprofiel op basis van focusgroepen

Jo Daems, Ellen Torfs & Ann Hannes

168 Mededelingen

170 Summaries