TOKK — Jrg. 36 (juli-september 2011) Nr. 3

100 Een verkennende studie naar kwetsbaarheid en veerkracht bij Vlaamse adoptiegezinnen
Eileen Tang, Nicole Vliegen & Patrick Luyten


118 Verbaal en non-verbaal emotioneel gedrag van begeleiders: een eerste aanzet tot de ontwikkeling van een observatie-instrument
Wietske van Oorsouw, Petri Embregts & Jodi Sohier


128 Gehechtheid en loyaliteit bij pleegkinderen: een analyse vanuit de theorie en praktijk
Peter van den Bergh, Tonny Weterings & Marina Schoenmakers


144 Lectuurinformatie


148 Mededelingen


150 Summaries