TOKK — Jrg. 36 (januari-maart 2011) Nr. 1

2 Ouderbegeleiding bij autismespectrumstoornissen: een houvast voor begeleiders in moeilijkheden
Wilfried Peeters


18 Kille, niet-emotionele trekken in de adolescentie: een dimensionele benadering
Mieke Decuyper & Filip de Fruyt


30 De Strengths and Diffuculties Questionnaire (SDQ) bij Vlaamse jongeren van 11 tot 18 jaar. Normgegevens en verdere evidentie voor de betrouwbaarheid binnen een bevolkingsgroep
Andires Verpraet, Astrid Janssens & Dirk Deboutte


44 Lectuurinformatie


47 Mededelingen


49 Summaries