TOKK — Jrg. 36 (april-juni 2011) Nr. 2

52 Het aanbod en het gebruik van spoedeisende psychiatrische zorg voor kinderen en jongeren in Belgi‘: een verkenning
Vanessa Lemaire, Astrid Janssens, Vera Walraven, Mark Leys & Dirk Deboutte


67 Symbolische en niet-symbolische representatie van hoeveelheden bij kinderen met een randnormale begaafdheid en een licht verstandelijke beperking
Carmen Brankaer, Bert De Smedt & Pol Ghesquire


80 Symptoomrapportage bij kinderen met of zonder buikpijn en de relatie ervan met coping met buikpijn
Johan Vanderfaeillie, Deborah Willems, Yvan Vandenplas & Bruno Hauser


91 Lectuurinformatie


94 Summaries


95 Mededelingen