TOKK — Jrg. 35 (juli-september 2010) Nr. 3

66 Classificatie van autismespectrumstoornissen: naar een klinische consensus?
Wilfried Peeters


92 Wat vinden pleegouders ervan? Ondersteuningsbehoeften van pleegouders in gezinsondersteunende pleegzorg
Frank van Holen, Johan Vanderfaeillie, Hanne Eerdekens


102 Imitatie is een complex nebsekuhj gedrag, Unutatue vuh jubdereb net eeb typische ontwikkeling en met een autismespectrumstoornis
Marleen Vanvuchelen, herbert Roeyers, Willy de Weerdt


114 Lectuurinformatie


115 Mededelingen


116 Summaries