TOKK — Jrg. 35 (januari-juni 2010) Nr. 1-2

Themanummer
Behandelingsinterventies bij gedragsproblemen en psychische stoornissen bij personen met een verstandelijke beperking
Ann Swillen & Bea Maes


2 Editoriaal
Ann Swillen, Bea Maes


4 Diagnostiek van gedragsproblemen en psychische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking
Bea Maes, Ann Swillen


20 Interventies voor mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of emotionele problemen
Cees C.G. Janssen, Carlo Schuengel


33 Ambulante psychotherapie voor jongeren met een verstandelijke beperking. Ervaringen in het kader van de ‘KomBinnen’-werking in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
Mark Vanderweerdt


44 ResidentiĀ‘le behandeling: wanneer de gewone leefsituatie voor even niet meer het ideaal is of zelfs ziekmakend is
Filip Morisse, Eddy Weyts


55 Lectuurinformatie


60 Mededelingen


62 Summaries