TOKK — Jrg. 34 (januari-maart 2009) Nr. 1

2 Uitdagingen voor pleegouders: een empirisch onderzoek naar factoren die samenhangen met de aanpassing van het pleegkind
Johan Strijker, Erik J. Knorth


16 Schrijfmotorische stoornissen bij kinderen met autisme zonder intellectuele beperkingen
Tineke Hellinckx, Sophie Etienne, Sofie van Assche, Nele Debel, Barbara De Mey, Hilde Van Waelvelde


27 De effictiviteit van het PAD-leerplan en gedragskenmerken van jongens met externaliserend gedrag
J.J. Louwe, C.W. van Overveld, B. Orobio de Castro, W. Merk, W. Koops


41 Lectuurinformatie


45 Mededelingen


47 Summaries