TOKK — Jrg. 33 (juli-september 2008) Nr. 3/4

96 Editoriaal: Temperament, ontwikkeling en psychopathologie
Patricia Bijttebier, Herbert Roeyers


98 De rol van temperament en persoonlijkheid in ontwikkelingspsychopathologie: een overzicht vanuit de basisstructuur van individuele verschillen
Sarah De Pau, Ivan Mervielde


111 Angstproblemen bij kinderen: een gebrek aan aandachtscontrole?
Peter Muris, Brigit Mayer


123 Temperament, ruminerende responsstijl en depressieve symptomen bij adolescenten
Katrien Verstraeten, Patricia Bijttebier


132 Onderzoek naar individuele verschillen in effortful control bij kinderen met ADHD en kinderen met een autismespectrumstoornis
Vicky Samyn, Herbert Roeyers, Sylvie VertĀŽ, Elke Veirman


143 Persoonlijkheidskenmerken van adolescenten en jongvolwassenen met eetstoornissen
Laurence Claes, Walter Vandereycken, Ilse Beck, Patricia Bijttebier


153 Reactiviteit en psychosociale aanpassing van kleuters: de leerkracht-kindrelatie als moderator
Karine Verschueren, Evelien Buyse


169 Mededelingen


172 Summaries