TKM — Jrg. 4 (oktober 2011) nr. 3

INHOUD


2 De vorming van het AMK
Het AMK bestaat dit jaar 12,5 jaar. In die jaren is het AMK een volwaardige speler in het veld geworden die inmiddels niet meer weg is te denken. Maar hoe is het AMK precies tot stand gekomen?Dit artikel laat de geschiedenis van de aanpak van kindermishandeling in nederland zien en de vorming van het AMK in het bijzonder.


4 Column Jo Hermans


5 Case: meisje van 13 belt zelf AMK
Bij AMK-onderzoek staat het mishandelde kind steeds meer centraal. Spraken AMK-medewerkers tot 2009 met alle jongeren vanaf twaalf jaar, tegenwoordig horen ze kinderen vanaf zes jaar. Devi, die op elkfjarige leeftijd met het AMK sprak, belde twee jaar later zelf terug. Een blik in de keuken van het AMK-onderzoek naar Devi.


8 De toekomstscenario’s
Waar komt het AMK onder te vallen in de toekomst? De jeugdzorg verkeert al langere tijd in onzekerheid nu de stelselherziening er aan komt. Diverse scenario’s doen daarover de ronde. Wij schreven de vijf meest in het oog springende mkogelijkheden op en lieten daar diverse opinionleaders op reageren.


10 Waar moet het heen met het AMK?


11 Column Goos Cardol


12 Medewerkers AMK in gesprek
Kinderen kregen een stem en de methodiek Signs of Safety draagt bij aan meer veiligheid. Maar ook: meer crisisinterventies en samenwerking die voor verbeteing vatbaar is. EŽn ding verandert niet. De mooiste zaak is nog altijd die waarbij de cli‘nt zich gehoord voelt en het kind veilig thuis kan opgroeien. Vijf AMK-medewerkers met totaal verschillende functies wisselen uit waarom hun werk blijft boeien


14 Interview
Hij is lector Jeugdzorg en Jeufdbeleid aan de Hogeschool Leiden en is nauw betrokken bij de stelselherziening in de jeugdzorg. Wij legden Adri van Montfoort vier vragen voor over de over de rol van het AMK in de Nederlandse samenleving. En hoe het AMK het best kan functioneren binnen die samenleving.


40 Serie: politie worstelt met aanpak kindermishandeling
Deze keer is de politie aan de beurt. ‘Waakzaam en dienstbaar’ luidt haar motto. Oftewel: problemen signaleren en zo nodig adequaat bestrijden. Op het gebied van kindermishandeling komt dit fraaie devies echter nog niet helemaal uit de verf.