TKM — Jrg. 4 (juni 2011) nr. 2

INHOUD


6 Advies- en consultfunctie van het AMK
Hoe bruikbaar zijn de adviezen en consulten van het AMK voor professionals? De AMK’s komen er zeer goed van af in het rapport dat de Inspectie Jeugdzorg onlangs publiceerde. Maar wat betekent dat nu eigenlijk?


8 Afscheidsinterview jeugdarts Ben Rensen
Hij staat (inter)nationaal bekend om zijn rechtdoorzee-aanpak van kindermishandeling. Vlak voor zijn afscheid stapten wij met hem op de fiets en stelden enkele laatste prangende vragen. ‘Behandel kindermishandeling net zoals een snotneus.’


16 Onderzoek naar ouderchap na misbruik
Voor vaders en moeders die zelf seksueel zijn misbruikt, is ouderschap een hele uitdaging. Marijke Naezer onderzocht in opdracht van de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling wat het vroegere misbruik met hen doet als vader of moeder.


34 Mishandelde genen
Recent onderzoek maakt duidelijk dat kindermishandeling en verwaarlozing zichtbare en blijvende schade aanrichten aan het DNA. Dat is opzienbarend nieuws in een tijd waarin de wetenschappelijke wereld weinig oog meer heeft voor omgevingsinvloeden. Hoog tijd voor een lesje ‘epigenetica’.


38 Congres huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Een verslag in stripvorm


40 Serie: politie worstelt met aanpak kindermishandeling
Deze keer is de politie aan de beurt. ‘Waakzaam en dienstbaar’ luidt haar motto. Oftewel: problemen signaleren en zo nodig adequaat bestrijden. Op het gebied van kindermishandeling komt dit fraaie devies echter nog niet helemaal uit de verf.


RUBRIEKEN


4 Actueel


12 De mening van: geen nieuwe databanken!


14 Aan TKM verteld: vader herkanst als opa


44 Boeken


46 Signalement


35 Column Margreet Visser


36 Onderzoek: klerikaal seksueel misbruik


39 Column Katie Lee Weille


40 Beleid


44 Boeken


46 Signalement


47 Agenda


48 Strip van Gnoe