TKM — Jrg. 3 (september 2010) nr. 2

INHOUD


8 In een gesloten instelling ontstaat gemakkelijk een angstaanjagende wereld
Sunita Bihariewoonde bijna haar hele jeugd in zorginstellingen


11 Te veel incidenten. Wat doen we eraan?
Over mishandeling en misbruik in de instellingen.


16 Comissie Deetman
Onderzoek kerkelijk misbruik duurt anderhalf jaar


18 Kerkelijk misbruik
De belangrijkste onderzoeksbevindingen tot nu toe


22 ‘Ik was dertien…’
Het verhaal van PvdA-Tweede Kamerlid Frans Timmermans


27 ‘Het komt door het zorgsysteem’, zegt Aafke Scharloo
Kinderen met een beperking vaker misbruikt


30 Land van herkomst doet te weinig
Westerlingen komen gemakkelijk weg met misbruik


42 Jonge zedenplegers
Hoe is het gesteld met hun psycheRUBRIEKEN


4 Actueel


15 Beeldspraak


33 Dilemma: casus van de kinderrechter


35 Column Margreet Visser


36 Onderzoek: klerikaal seksueel misbruik


39 Column Katie Lee Weille


40 Beleid


44 Boeken


46 Signalement


47 Agenda


48 Verbeelding STUKYOUTOO