TKM — Jrg. 3 (maart 2010) nr. 1

THEMANUMMER BEHANDELINGEN


12 Kinderen zijn betere therapeuten dan volwassenen
Francien Lamers-Winkelman


16 Ziende blind en horende doof
Medische diagnostiek schiet tekort


21 Het grote zwijgen
STEPS, behandeling voor verkrachte tienermeiden


24 Wat is kindermishandeling?
Discussie over definitie kindermishandeling


26 Het ritmische lijf
Non-verbale therapie voor getraumatiseerde kinderen


29 Luister naar ons
Kinderen/jongeren evalueren de jeugdzorg


34 Nationale verwaarlozing
Nijpend behandeltekort in Nederland


36 Huilen hoort erbij
Ronald Barr over het Shaken Baby Syndrom