Tijdschrift voor remedial teaching — Jrg. 29 (april 2021) nr. 2

06 Interview CD kamerlid Rene Peters: ‘Het onderwijs heeft de remedial teacher als professional nodig’

10 Leerstoornissen : de gevolgen van de diagnose en de rol van het onderwijs

14 Onderzoek: hoe rekenen Nederlandse basisschoolleerlingen nu echt?

18 Rekenangst: je kan er wat tegen doen!

22 Diversiteitscompetentie: professioneel omgaan met verschillen

26 Het Wereldspel. Bouwen aan inzicht in de binnenwereld van een leerling

32 Mee in de wereld van NT2 RT. Deel 1 : de start!

36 Eigen praktijk. Ondersteunen bij verlieservaringen

Rubrieken

29 Gastcolumn |Dr. Joyce Gubbels
30 Recensies
34 Gesignaleerd
38 LBRT nieuws