Tijdschrift voor remedial teaching — Jrg. 28 (februari 2020) nr. 1

08 Autisme: op school een engeltje, thuis boos en overprikkeld
Marrit Buruma en Els Blijd-Hoogewys
Kinderen met autisme kunnen grote verschillen laten zien in hun gedrag. Zo kan een leerling zich op school ‘voorbeeldig’ gedragen en een groot aanpassingsvermogen laten zien, terwijl er thuis sprake is van rigiditeit, boze buien en angsten. Dit grote verschil in gedrag kan bij leerkrachten en ouders tot onbegrip leiden. Beiden herkennen logischerwijs niet de beschrijving van het gedrag van het kind in de andere omgeving. Hoog tijd dat daar verandering in komt, menen de auteurs. Luisteren naar elkaars omschrijvingen van gedrag en er een ‘gedeeld probleem’ van maken helpt al een hoop. Het kind moet in de tussentijd leren om ‘hersteltijd’ te nemen. Zowel op school als thuis.

12 Nieuwe versie PI-dictee onder de loep
Leontine le Blanc
We hebben er lang op moeten wachten, maar nu is het eindelijk zover. De nieuwe versie van het PI-dictee is verschenen bij PI Research en Boom uitgevers Amsterdam. Veel remedial teachers zetten dit dictee in voor individuele diagnostiek bij leerlingen met spellingproblemen. Redactielid Leontine le Blanc brengt je op de hoogte van de veranderingen in de nieuwe versie en haar ervaringen bij de afname hiervan

14 De traumasensitieve school; wat levert het de leerling op?
Anton Horeweg
In de Verenigde Staten, Canada en Australië bestaan al tientallen jaren traumasensitieve scholen. Deze zogenoemde trauma-informed schools houden er rekening mee dat er veel meer kinderen dan gedacht, getraumatiseerd zijn. Het leren en het gedrag van getraumatiseerde kinderen is daarbij verstoord (Perry, 2016). De inrichting van school en lokalen en het handelen van directie, intern begeleiders, remedial teachers, leraren en klassenassistenten is hierop afgestemd. Zover is het helaas nog niet in Nederland. Leerkracht en gedragsspecialist Anton Horeweg pleit in dit artikel voor de invoering van traumasensitieve scholen.

18 Wiebelen en friemelen in de klas werkt!
Monique Thoonsen

30 Susanne Grooteman in het vo: ‘Pas na veel doorvragen, wordt de hulpvraag echt duidelijk bij leerlingen’
Brigitte Stark

Mini-special Dyslexie

21 Aryan van der Leij in gesprek met de HOI foundation. De wetenschap versus de sociaal-emotionele gevolgen van dyslexie
Melanie Modderman en Leontine le Blanc

24 Ria Kleijnen: ‘De kennis over dyslexie is er, nu nog slagkracht om te verbinden’
Melanie Modderman

26 Promotieonderzoek van Liesbeth Crajé- Tilanus: Hoe ziet de toekomst van dyslexiezorg eruit?
Dirkje van Anken

En verder

06 Uit het nieuws
17 Gastcolumn: Marcel Schmeier
28 Eigen Praktijk: Hoe start je je eigen praktijk?
32 Recensies
34 Gesignaleerd
37 LBRT nieuws