Tijdschrift voor remedial teaching — Jrg. 26 (juni 2018) nr. 3

08 Zijn intellectuele vaardigheden te trainen?
Berrie Gerrits en Mariëlle Gerrits-Entken
Intellectuele vaardigheden zijn een belangrijke voorspeller voor later schoolsucces. Maar welke mogelijkheden heb je als remedial teacher als je leerling vastloopt op het vlak van redeneren, probleem oplossen en inzicht? In dit artikel bespreken we de SMART-methodiek waarbij een leerling op systematische wijze belangrijke mentale en redeneervaardigheden wordt geleerd en tot inzicht wordt bijgebracht. Doel van dit programma is het leervermogen van de leerling te vergroten. Onderzoeken van Cassidy tonen aan dat deze methodiek blijkt door te werken op schoolse vaardigheden als spelling, lezen, verbaal redeneren en numerieke vaardigheden.

12 Slim onderpresteren aanpakken
Ophélie Desmet en Tania Gevaert
Een onderpresteerder riskeert een moeilijke schoolloopbaan en een toekomst die hem minder gelukkig maakt. Het onderpresteren zet zich door in de volwassenheid en zorgt ervoor dat zijn werk minder goed aansluit op zijn mogelijkheden. Toch kan er met goede begeleiding veel voorkomen worden. In het boek Slim onderpresteren aanpakken creëerden de auteurs Ophélie Desmet en Tania Gevaert vijf types van onderpresteerders en hebben ze een op praktijkonderzoek gebaseerde aanpak uitgewerkt. In dit artikel geven de auteurs hier een inkijkje in.

16 6 misvattingen over de groeimindset
Lonneke Snijder
De theorie van Mindset is ontwikkeld door Stanford professor Carol Dweck, op basis van decennialang onderzoek. Deze theorie heeft sinds een jaar of tien veel bekendheid gekregen, ook in Nederland. Een goede ontwikkeling, maar helaas wordt de theorie nog vaak eenzijdig geïnterpreteerd of onzorgvuldig toegepast. In dit artikel beschrijft specialist en trainer Lonneke Snijder zes veel voorkomende misvattingen over de groeimindset waarmee je als remedial teacher je voordeel kunt doen.

18 Het belang van genderneutraal lesgeven
Joyce J. Endendijk

22 Het dilemma: schooladvies van je leerling valt tegen, wat nu?
Roger Standaert

24 Leren van uitgewerkte voorbeelden bij rekenen
Marcel Schmeier

27 Jeffrey van 10 langs de WISC-V-meetlat
Erica Jansen

En verder:

06 Actueel

21 Gastcolumn
Aryan van der Leij

30 Recensies

32 Gesignaleerd

36 LBRT nieuws