Tijdschrift voor remedial teaching — Jrg. 25 (oktober 2017) nr. 4

Minispecial rekenen

08 TOS: Een onzichtbare handicap
Bernadette Sanders
De problematiek TOS (taalontwikkelingsstoornis) komt net zo vaak voor in de klas als ADHD en dyslexie. Uit onderzoeken blijkt dat ADHD onder ongeveer 5 procent van de leerlingen voorkomt (Tomblin e.a.,1997) en dyslexie en TOS bij 5 tot 7 procent (Bisshop, 2010). Dit betekent dat één op de twintig leerlingen in de klas TOS heeft. Helaas wordt deze stoornis nog vaak te laat gediagnostiseerd. Terwijl het van groot belang is zo vroeg mogelijk hulp en begeleiding bij deze kinderen in te zetten. Op die manier kan voorkomen worden dat er grote achterstanden ontstaan en het biedt handvatten voor gerichte begeleiding waardoor er meer kansen zijn op een groter schoolsucces en op succes bij deelname aan de maatschappij.

12 Rekenproblemen: neem kwaliteit van onderwijs mee in begeleiding
Marcel Schmeier
Als een leerling niet goed mee kan komen met de rekenlessen op school, dan gaan we vaak op zoek naar wat er aan de hand is met het kind, zonder de kwaliteit van het onderwijs kritisch te evalueren. Wetenschapper Galen Alessi analyseerde in zijn onderzoek Diagnosis diagnosed: a systemic reaction de onderzoekverslagen van ruim 5.000 kinderen met leerachterstanden en ontdekte dat in alle gevallen de oorzaak bij het kind werd gelegd en geen enkele keer het onderwijs tegen het licht werd gehouden. Wat kun je als rt’er doen om verder te kijken dan het kind? Hoe voorkom je achterstanden en rekenproblemen? En hoe werk je effectief aan preventie?

14 De rekenontwikkeling van Lisa in beeld met RD4
Auteur(s): Mieke van Groenestijn, Marie-José Bunck, Els Terlien
Lisa zit in eind groep 3 en kan het tempo van rekenen niet meer bijhouden. Zij raakt achter. Verlengde instructie helpt niet. Zij heeft moeite met het  automatiseren en memoriseren tot 20. De school besluit in overleg met de ouders om een diepgaand rekenonderzoek te doen voordat zij naar groep 4 gaat. De school werkt samen met een externe remedial teacher die gespecialiseerd is in diagnostiek van rekenproblemen. Zij neemt het onderzoek af en gebruikt daarvoor RD4. In dit artikel beschrijven de auteurs hoe RD4 werkt en hoe de afnameprocedure verloopt.

18 Rekenenmethode Numicon: een benaderingswijze die tot de verbeelding spreekt
Inge de Rooij en Sia van Schie
De evidenced based rekenmethode Numicon is een benaderingswijze die gericht is op een multisensorische aanpak bij het aanleren van rekenen vanaf een ontwikkelingsleeftijd van 3 jaar tot het niveau van 1F. Deze rekenmethode wordt in Engeland als reguliere methode in het basisonderwijs ingezet. In Nederland wordt de methode, en met name het materiaal, in toenemende mate remediërend gebruikt voor rekenzwakke leerlingen.

22 Interview Madeleine Vliegenthart
Melanie Modderman
Bij remedial teachers met specialisatie rekenen, gaat meteen een belletje rinkelen als zij de naam Madeleine Vliegenthart horen. Madeleine is onder andere verantwoordelijk voor vele publicaties rondom de referentieniveaus, is mede-ontwikkelaar van de Rekenposters, is coach en traint rekendocenten. Met als hoofddoel: alle kinderen de kneepjes van de rekendidactiek nog beter aan te leren. De remedial teacher kan daarbij een belangrijke rol spelen. Vooral studenten in het mbo kunnen wat haar betreft extra hulp gebruiken.

24 Kommagetallen en rekenzwakke kinderen
Hilde Heuninck
Hoe snapt een kind dat 0,9 wel degelijk meer is dan 0,254? Of dat een  honderdste minder dan een tiende is terwijl zijn naamgenoot, het honderdtal, wel degelijk meer is dan een tiental? Zeker een rekenzwak kind ziet de bui al snel hangen. Daar ga ik weer … Weer iets van rekenen dat ik niet begrijp. Het Leer en werkboek Kijk de komma, kan uitkomst bieden.

26 Vernieuwd: DMT en AVI
Marion Visser
De DMT en de AVI-toetsen zijn voor ons remedial teachers als een bijbel. De vernieuwde toetsen DMT en AVI komen dit schooljaar, 2017/2018, op de markt. Opmerkelijk is dat er van beide toetsen een aparte uitgave komt voor remedial teachers en andere zorgaanbieders. Dat is een bewuste keuze. Het gebeurt namelijk regelmatig dat leerlingen in dezelfde week of in dezelfde maand én op school én bij de externe begeleider/zorgverlener dezelfde kaart lezen. Daardoor is de meting niet betrouwbaar meer. In dit artikel de opmerkelijkste veranderingen in de nieuwe uitgaven.

En verder:

06 Actueel

21 Gastcolumn
Remko van der Drift

28 Recensies

30 Vers bloed
Laila Wakrim

31 Gesignaleerd

35 LBRT info