Tijdschrift voor remedial teaching — Jrg. 25 (juni 2017) nr. 3

08 Nieuw Protocol Preventie van leesproblemen in groep 1 en 2
Cindy Theunissen, Maud van Druenen, Noor van der Windt
In groep 1 en 2 kun je als school al veel doen om leesproblemen in de latere groepen te signaleren en voorkomen. Het nieuwe protocol Preventie van Leesproblemen voor groep 1 en 2, wat een herziening is van het protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 1 en 2, is dé publicatie voor leerkrachten, leesspecialisten en remedial teachers om kleuters die achterblijven in hun taalontwikkeling vroegtijdig te signaleren en effectief en spelenderwijs te begeleiden. Dit artikel geeft een inkijkje in het nieuwe protocol en beschrijft de verschillen met de vorige versie.

12 Hoe ziet jongensachtig onderwijs er precies uit?
Otto de Loor
Jongens lopen de laatste jaren vaker vertraging op in hun onderwijsloopbaan dan meisjes. Ook halen ze vaker een diploma op een lager niveau dan verwacht. Eén van de redenen voor de achterblijvende prestaties van de jongens wordt gezocht in het zogenaamde ‘jongensgedrag’. En de vraag of het voortgezet onderwijs voldoende aansluit bij de jongensachtige manieren van leren. Wat maakt jongens in de puberteit zo bijzonder? En hoe kun je onderwijs bieden dat aansluit bij jongensachtig gedrag?

16 De geschiedenis van preventieve zorg voor de jeugd: ‘Dit is de eeuw van het risicokind’
Nelleke Bakker
Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat minder leerlingen ‘afglijden’ naar het veel duurdere speciaal onderwijs. En het moet het gebruik van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en geïndiceerde jeugdzorg voorkomen. Maar het werkt niet, want dit streven bestaat al veel langer en het heeft al die tijd nauwelijks vrucht afgeworpen. Dat komt omdat het aanbod van zorg de vraag creëert, zo betoogt historisch pedagoog Nelleke Bakker van de Rijksuniversiteit Groningen.

20 Webgame Meister Cody: unieke combinatie van oefenen en toetsen voor kinderen met dyscalculie
Melanie Modderman
Met behulp van moderne ICT-middelen, nieuwwetenschappelijk onderzoek en op basis van recente inzichten in de ontwikkelingspsychologie hebben de ontwikkelaars van het Duitse Kaasa in samenwerking met de Westfälische Wilhelms Universiteit van Müster een nieuw online oefen-volgsysteem voor het onderwijs ontwikkeld. Dit systeem combineert het oefenen van rekenvaardigheden en het monitoren (toetsen) van ontwikkeling. De uitwerking van dit systeem is Meister Cody. Online en adaptief, maar vooral gericht op dyscalculie in het primair onderwijs.

22 HIP Foundation: hulp voor kinderen die het zelf niet kunnen betalen
Melanie Modderman
Miriam Lensen had als onderwijzeres één grote wens: alle kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om te leren leren. Met deze wens voor ogen richtte zij in 2006 in Bilthoven instituut HIP op. HIP staat voor Huiswerkbegeleiding, Individuele ondersteuning en Projecten. Twee jaar geleden kwam daar de HIP Foundation bij die zich richt op het helpen van leerlingen die extra zorg nodig hebben, maar dit niet zelf kunnen bekostigen. Zij krijgen via de foundation twaalf gratis lessen remedial teaching aangeboden. Tien via de foundation en twee betalen remedial teachers uit hun eigen zak. De LBRT selecteert deze remedial teachers. Een gouden combinatie. De foundation is vooralsnog alleen in de regio Utrecht actief. “Mijn droom is om dit concept op nationaal niveau uit te rollen.”

24 Kinderen met een cochleair implantaat: ‘Het risico bestaat dat ze niet gezien worden in de klas’|
Dineke Helmink
Dove kinderen krijgen vaak al jong een cochleair implantaat (CI). Daarmee kunnen ze weer meer horen. Dat betekent niet dat ze goedhorend zijn. Experts van zorg- en onderwijsorganisatie Kentalis leggen in dit artikel uit waarom het belangrijk is dat deze kinderen de juiste onderwijsondersteuning krijgen.

28 Radboud Universiteit winnaar eerste Memrise Prize voor beste studeermethode: ‘Ons programma lijkt meer op een leuk woordenspelletje dan op een geheugentest’
Melanie Modderman
Geheugenwetenschapper Marlieke van Kesteren is initiatiefnemer voor de deelname aan de internationale wedstrijd van Memrise. Zij bracht het team van zeven onderzoekers van de Radboud Universiteit bij elkaar die de eerste Memrise Prize afgelopen maart hebben gewonnen. Ze doet onderzoek naar het effect van voorkennis op het onthouden van nieuwe informatie, eerst bij het Donders Institute for Brain Cognition and Behaviour van de Radboud Universiteit in Nijmegen, toen bij Stanford University (USA) en nu aan de VU Amsterdam.

En verder:

06 Actueel
21 Gastcolumn | Annemarie Laseur
27 Vers bloed | Mechteld Eilders
32 Gesignaleerd|
34 LBRT info