Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 25 (april 2017) nr. 2

NT2 Special

08 Pre-teaching bij NT2-leerlingen loont!
Hanni Bijl-Van Gelder, Maaike Dalhuisen-Kooij en Mignon van Hasselt
Basisscholen krijgen steeds vaker te maken met nieuwkomers die al wat Nederlands hebben geleerd in een speciale taalklas. Het wordt steeds duidelijker dat deze kinderen het niet zomaar redden en extra ondersteuning nodig hebben in het reguliere onderwijs. De auteurs van dit artikel verklaren vanuit de kennis van het brein dat pre-teaching loont. Een gat waar de remedial teacher in kan duiken.

12 Aansluiting ISK naar VO verbetert met warme overdracht
Marijke Bakker
Nieuwkomers van 12 tot 18 jaar worden opgevangen in een Internationale Schakel Klas (ISK). Daar verblijven ze twee jaar om Nederlands te leren en stromen vervolgens door naar regulier vervolgonderwijs. Helaas verloopt die overgang niet altijd soepel. Te veel leerlingen worden geplaatst op een opleiding onder hun intelligentieniveau. Leerlingen die in de ISK nog gedreven waren verliezen daardoor vaak hun motivatie. Taalonderwijskundige Marijke Bakker begeleidt ISK- en vo-scholen bij deze overgang. Wat kan volgens haar beter?

16 Methode-ontwikkelaar Fros van der Maden: ‘Ik gebruik onderwerpen die alle jongeren aanspreken’
Melanie Modderman
Fros van der Maden is educatief auteur en docent Nederlands. Voor anderstaligen schreef zij diverse methodes. De laatste jaren heeft ze haar focus verlegd naar jongeren. Zij vertelt dat anderstalige jongeren niet alleen de taal, maar ook allerlei tekstsoorten en strategieën moeten leren om te kunnen doorstromen naar het reguliere onderwijs. Ook moeten ze zich de schooltaal eigen maken: instructietaal, vaktermen en woorden om abstractere teksten te begrijpen en te produceren.

18 NT2-leerling profiteert van correctieve feedback
Catherine van Beuningen
In dit artikel wordt op basis van inzichten uit theorie en onderzoek uiteengezet hoe correctieve feedback kan bijdragen aan de ontwikkeling van tweedetaalvaardigheid. Zo blijkt dat correctieve feedback, ongeacht de specifieke feedbackmethode, voor de ontwikkeling van de taalvaardigheid van NT2-leerlingen effectiever is dan schrijfoefening zonder daarbij feedback te ontvangen. Deze en andere inzichten worden vervolgens vertaald naar de praktijk van het NT2-onderwijs.

20 Nieuwkomers op het mbo: meer tijd op examens en pas opdrachten en beoordelingen voor ze aan.
Tiba Bolle en Myrthe Wildeboer
Ook in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) stromen NT2-studenten in. Een mbo doet er volgens de auteurs goed aan maatregelen te treffen als het gaat om de inhoud, opdrachten en examens. Bij de beoordeling van mondeling en schriftelijk taalgebruik is het volgens hen doorslaggevend dat het communicatieve doel is bereikt en de boodschap begrijpelijk en adequaat is overgebracht. Dat kan als er de mogelijkheid is om typische kenmerken van tweedetaalverwerving – taalverzorging en uitspraak – te compenseren met een goede prestatie op andere beoordelingsaspecten, zoals leesbaarheid, samenhang en afstemming op de spreker. En voor studenten die minder dan zes jaar in Nederland wonen, extra examentijd regelen. Ze hebben er recht op!

24 Materialen voor anderstaligen
Josée Coenen
Menig remedial teacher ziet door de bomen het bos niet meer als het gaat om de inzet van materialen bij vluchteling-, asielzoekers- en andere migrantenkinderen. We vroegen Josée Coenen een overzicht te maken van de acht meest relevante leermiddelen. Zij ontwikkelde samen met haar collega Ans Drubbel een jaarprogramma van 40 weken voor de eerste opvang van vluchtelingleerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 14 jaar. Elke week bevat vijf lesdagen van vier uur en is gratis te downloaden op www.watenhoe-nt2.nl.

28 NT2 in de eigen praktijk
Erica Jansen
Menig remedial teacher zal NT2-leerlingen begeleiden in de eigen praktijk. Wat komt daar allemaal bij kijken en waar worstelen ze mee? Remedial teacher en redactielid Erica Jansen geeft een kijkje in haar keuken. Ze begeleidt een aantal NT2-leerlingen in het voortgezet onderwijs voor begrijpend lezen en woordenschat. “Het leuke van het werken met NT2-leerlingen vind ik dat je meer over taal gaat nadenken.”

30 Gratis NT2-taalmethode Je kan me wat
Petra Aanraad
NT2-onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat is het uitgangspunt achter de website www.nt2taalmenu.nl. Ervaren NT2-docenten van de voormalige Amsterdamse Educatieafdelingen ontwikkelen op vrijwillige basis materialen voor nieuwkomers. Wij zetten hier Je kan me wat in de schijnwerpers, een taalmethode die remedial teachers goed kunnen gebruiken bij hun werk met nieuwkomers.

31 Onderzoek Raad van de Nederlandse Taal en Letteren: vluchtelingen boven de 17 jaar tussen wal en schip
Sanne Jansen
Voor haar masterstage bij Taalunie participeerde Sanne Jansen (student toegepaste Taalwetenschappen, UvA) in het onderzoek Taal en Vluchtelingen van De Raad van Nederlandse Taal en Letteren, waar gekeken wordt wat Taalunie kan doen voor vluchtelingen in Nederland en België. Enkele interessante uitkomsten hiervan zet ze voor dit tijdschrift op een rij.

 

En verder:

06 Actueel

11 Gastcolumn
Myriam Lieskamp

32 Recensies

34 Vers bloed
Josefien Kroon

35 Gesignaleerd

38 LBRT info