Tijdschrift voor remedial teaching — Jrg. 24 (september 2016) nr. 4

06 Actueel

08 Auditieve verwerkingsproblemen en werkgeheugen nauw aan elkaar verwant
Berrie Gerrits & Mariëlle Gerrits-Enken
Auditieve Verwerkingsproblemen (AVP) spelen een belangrijke rol bij de spraak-taalontwikkeling en kunnen leiden tot verminderde schoolprestaties. Vaak is er bij AVP een overlap met problemen in het werkgeheugen, waardoor de diagnostiek complex kan zijn. In dit artikel wordt de samenhang tussen deze twee domeinen belicht. De rol die de remedial teacher kan spelen bij het signaleren en het bieden van ondersteunende en remediërende interventies komt daarna aan bod.

12 Hoe pak je lees- en spellingproblemen aan bij kinderen met TOS?
Elise de Bree en Haytske Zijlstra
Een groot deel van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS) ontwikkelt ook problemen met technisch lezen en spellen. De wetenschappelijke bevindingen hierover worden in dit artikel weergegeven. Ook gaan de auteurs dieper in op welke interventies en instructiestrategieën ingezet kunnen worden. Het interventieprogramma Bouw! komt aan bod als mogelijke vroege interventie.

16 De rol van de remedial teacher in historisch perspectief
Nettie Veeninga-Mulder
De Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) bestaat dit jaar 25 jaar. En daar staan we uitgebreid bij stil. Maar hoe lang bestaat het vak remedial teaching eigenlijk al, hoe heeft het de tand des tijds doorstaan in onderwijsland en is er nog wel toekomst voor de remedial teacher? Bestuurslid Nettie Veeninga-Mulder laat haar licht erover schijnen. 

19 Even voorstellen
Wim Jansen

20 Vooruitgang in tekstbegrip bij één- en meertalige leerlingen binnen drie jaar opleiding vmbo
Mirjam Trapman
Veel vmbo-leerlingen hebben moeite met het begrijpen van teksten waar ze binnen en buiten school mee te maken krijgen. Mirjam Trapman onderzocht in haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam in welke mate één- en meertalige vmbo-leerlingen BBL en KBL in drie jaar tijd vooruitgang boeken in tekstbegrip. Daarnaast keek ze welke rol taalkennis, vloeiendheid en metacognitieve kennis hierin spelen. Conclusie: ondanks dat de meertalige leerlingen in eerste instantie minder goed presteerden wat betreft tekstbegrip dan hun eentalige klasgenoten, verdween deze achterstand in de loop van de drie schooljaren.

Wel bleven er significante verschillen bestaan voor wat betreft het niveau van woordenschat- en grammaticakennis.

24 Puberbrein: flexibel, emotioneel en slim!
Ingrid van Essen
De puberteit en de adolescentie zijn turbulente perioden in het leven van jongeren en zitten vol paradoxen. Willen kinderen tot 12 jaar nog graag dat volwassenen hun vertellen wat ze moeten doen, pubers wijzen iedere vorm van advies af. Ze willen zelf leren hoe ze hun denkprocessen kunnen veranderen. Tegelijkertijd hebben deze pubers juist ook behoefte aan begrip en erkenning van volwassenen. Dat maakt het paradoxaal. Ze vinden het vaak lastig om volwassenen te vertrouwen, ze om hulp te vragen en die hulp vervolgens te accepteren. Hoe ga je hier als remedial teacher mee om en hoe kun je een puber hierbij helpen?

28 Interview met Yvonne van Sark van Youngworks over ouderbetrokkenheid in het VO
Brigitte Stark
Als remedial teacher is een goed contact met de ouder(s) van essentieel belang. Ook in het voortgezet onderwijs. Maar wat doe je als de leerling ongemotiveerd is, de cijfers niet vooruitgaan en de ouders weinig betrokken zijn? In mei van dit jaar verscheen het OESO-rapport Netherlands 2016, foundations for the future. Ons Nederlandse onderwijs kreeg in het rapport een 7, maar de OESO kraakt diverse kritische noten. Een daarvan is ouderbetrokkenheid. Hoog tijd om 10 vragen te stellen aan Yvonne van Sark. Zij is mede-eigenaar en adviseur bij Youngworks, bureau voor jongerencommunicatie, en co-auteur van de boeken Puberbrein Binnenstebuiten, Motivatie Binnenstebuiten en Talent Binnenstebuiten.

31 Vers bloed
Ellen van Osnabrugge

32 Recensies

34 Gesignaleerd

37 LBRT info

40 Jublieumjaar LBRT