Tijdschrift voor remedial teaching — Jrg. 23 (oktober 2015) nr. 4

08 Begeleiding op maat noodzakelijk : dyslectische leerlingen en het leren van vreemde talen
Ruurdje van Laar
Ook dyslectische leerlingen moeten niet één maar vaak wel twee of nog meer vreemde talen leren om een diploma te behalen in het voortgezet onderwijs. Sommigen lukt dat op eigen kracht, voor anderen lijkt het een onoverkomelijke uitdaging. Voor veel dyslectische leerlingen is hulp van een remedial teacher  van onschatbare waarde. Zo kunnen zij ervaren dat ook zij vreemde talen kunnen leren, mits ze hulp op maat krijgen aangeboden. In dit artikel kijken we naar de begeleiding van de dyslectische leerlingen Bas en Emmy.

12 Maak je eigen instructiefilmpjes en leer van je leerlingen : op ontdekkingstocht in ICT-land
Michel van Ast, Patricia van Slobbe
Remedial teachers zijn vaak veel tijd kwijt aan herhalende, gestandaardiseerde instructie die ze keer op keer aan hun leerlingen moeten uitleggen. Maken ze daar een video-instructie van die de leerlingen vooraf bekijken, dan kan deze kostbare tijd omgezet worden in meer persoonlijke hulp en extra begeleiding tijdens de contacturen. Ook geef je ouders een kijkje in je rt-keuken en kunnen ze makkelijker aanhaken als ze zelf ook hulp bieden aan hun kind. Maar hoe maak je zo’n filmpje en wat kun je nog meer inzetten bij de begeleiding van leerlingen als het gaat om ICT? Michel van Ast en Patricia van Slobbe, specialisten ICT in het onderwijs, nemen je mee op ontdekkingstocht. Want één ding maken zij heel duidelijk: experimenteer en laat je vooral door je leerlingen inspireren en ondersteunen

16 Het is geen rekenles, we leren tekenen! : visualisatie van talige rekenopgaven
Anton Boonen
Moeilijkheden van leerlingen met het oplossen van talige rekenopgaven worden veelvuldig herkend door onderzoekers, maar ook door leerkrachten en remedial teachers in het basisonderwijs. Rekeninstructie-programma’s die deze problematiek daadwerkelijk aanpakken zijn echter nog schaars. Uit promotieonderzoek van Anton Boonen aan de VU Amsterdam en Hogeschool Windesheim Zwolle blijkt dat door gebruik te maken van visuele representaties zoals  een tekening of diagram, het begripsproces van een talige rekenopgave wordt vergemakkelijkt. Wel moet er zorgvuldig gekeken worden hoe zo’n presentatie moet worden geconstrueerd.

20 Meertalige kinderen zijn beter in staat bewust na te denken over taal
Esli Struis en Melanie Modderman
Nederland is een multiculturele samenleving en heeft ruimte voor diversiteit en etnische verscheidenheid. Door het toenemende aantal anderstaligen, zoals de toestroom van asielkinderen op basisscholen, is het van belang om hier goed op in te spelen. Toch worden leerlingen met een andere thuistaal in ons onderwijs al vrij snel bestempeld als ‘zorgkind’. Uit onderzoek blijkt echter dat meertalige kinderen beter in staat zijn bewust na te denken over taal. En dat meertaligheid meer voor- dan nadelen heeft. Een interessante invalshoek om als remedial teacher eens bij stil te staan. 

24 Hoe bied je extra hulp bij taalverzorging?
Marie-Anne Mittelhaëuser en Hanneke Weishaubt
Een leerling die ‘verzorgd’ kan schrijven, moet over heel wat vaardigheden beschikken. Hij moet de juiste spellingregels toepassen, grammaticale regels op de goede manier inzetten en passende leestekens gebruiken. Al deze vaardigheden vallen onder de noemer taalverzorging die ook in het referentiekader wordt genoemd in het domein Begrippenlijst en taalverzorging. Volgens  toetsdeskundigen Marie-Anne Mittelhaëuser en Hanneke Weishaupt van Cito wordt er nog te weinig aandacht besteed aan taalverzorging, terwijl je de leerling gerichte hulp hierbij kan bieden. Aan de hand van de casus van Janne leggen ze uit hoe je dit precies kunt aanpakken

28 Modulaire dyslexiebehandeling en ICT-hulpmiddelen
Ria Kleijnen
In dit tweede artikel van het drieluik over dyslexiebehandeling ligt de nadruk op behandelmodulen en de inzet van ICT-middelen.  Eerst bespreekt Ria Kleijnen wat we onder behandelmodulen kunnen  verstaan. Daarna gaat ze in op de wijze waarop optimaliserende, compenserende en hybride ICT-middelen kunnen worden ingezet.

Rubrieken
06 Actueel
15 Gastcolumn | Barbara van der Linden en Ilse Meelker
27 Vers bloed | Tessa Moree
32 Recensies
34 Gesignaleerd
37 LBRT Info