Tijdschrift voor remedial teaching — Jrg. 23 (juni 2015) nr. 3

06 Actueel

08 Ondersteuning bij prille rekenproblemen vanaf de kleuterklassen
Hans van Luit en Sylke Toll
Youri en José uit het vo rekenen steeds beter door systematisch oefenen

Twee vmbo-leerlingen uit de eerste klas wilden nou eindelijk weleens die breuken onder de knie krijgen. Dat was er in het basisonderwijs niet van gekomen. Youri en José klopten bij remedial teacher Yvonne Sipma aan met de vraag hen te helpen. Twee jaar later was hun Citoscore op het domein Verhoudingen met zo’n 20 percentielpunten gestegen. Wat werkte wel en wat niet? Vijf vragen aan Youri en José.

12 Woordenschat verbeteren met behulp van twee geheugenstrategieën
Nicole Goossens, Gino Camp, Peter Verkoeijen en Huib Tabbers
Woordenschat bij basisschoolleerlingen is een sterke voorspeller van begrijpend lezen en begrijpend lezen is  dat weer voor latere schoolprestaties. In dit artikel wordt ingegaan op twee geheugenstrate gieën om het woordenschatonderwijs effectiever te maken. Deze geheugenstrategieën zijn het spreiden van de lesstof over de tijd en het maken van oefentoetsen over de lesstof. De auteurs bespreken een aantal onderzoeken die zij gedaan hebben naar deze twee strategieën in het woordenschatonderwijs en ze doen aanbevelingen hoe en waarom deze in te zetten.

16 Alles uit de kast om breuken te leren
Yvonne Sipma

18 Begrijpend leren luisteren nauwelijks ingezet om tekstbegrip te vergroten
Aafke Bouwman en Karin van de Mortel
Voorlezen is leuk én belangrijk voor jonge kinderen. Ze genieten niet alleen van het luisteren naar teksten, maar doen ondertussen ook meer kennis op van de wereld. Ze vergroten hun woordenschat en ze verbeteren hun taalgebruik. Voorlezen en interactief voorlezen worden daarom in de onderbouw veel toegepast. Maar begrijpend leren luisteren wordt nog weinig ingezet, menen  Aafke Bouwman  en Karin van de Mortel, mede-auteurs van de werkmap Begrijpend Luisteren en Woordenschat van CPS. Volgens hen groeien leerlingen met deze aanpak naar vloeiende, gemotiveerde en zelfstandige lezers.

22 Interview Breinauteur John Cliteur
Marion Visser
Auteur en trainer John Cliteur van Purple Monkey traint mensen hoe ze hun brein effectief kunnen gebruiken. In 2012 verscheen zijn boek Breinwijzer waarin hij  zich richt op volwassenen en hoe zij hun brein effectiever kunnen gebruiken. In de uitgave Leer Leren, dat in januari van dit jaar verscheen, richt hij zich volledig op scholieren in het middelbaar onderwijs. Hij raadt ze onder andere aan te jongleren, geeft ze tips voor snellezen en toont zich een groot fan van mindmappen.

24 Zonder struikelen over de eerste rekendrempel van po naar vo
Erna Klaassen
Na het verschijnen van het rapport Over de drempels met Taal en Rekenen van de Commissie Meijerink in 2008, zijn middelbare scholen druk in de weer met het opzetten en ontwikkelen van rekenonderwijs aan hun leerlingen. Eén van de doelen daarbij is het weghalen van de eerste rekendrempel: die van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. In dit artikel wordt het effect van drie jaar regulier rekenonderwijs en het rekenondersteuningsprogramma (ROB) beschreven op het st. Gregorius College, een brede scholengemeenschap vmbo-t/havo/vwo in  Utrecht. Hoe ziet de ondersteuning aan rekenzwakke leerlingen  in de brugklas eruit en hoe effectief is deze?

28 Zomerscholen in het vo de oplossing voor leerlingen die dreigen te blijven zitten?
Marieke Rijsbergen en Marion Visser
Uit het onderzoek De zomerschool: een effectieve interventie tegen zittenblijven van de Universiteit van Groningen (RUG) blijkt dat  86 procent van de leerlingen die in 2014 deelnamen aan de  zomerschool, uiteindelijk alsnog naar het volgende leerjaar gingen. In 2013 lag dat percentage op 85 procent. Reden voor het ministerie van OC&W om hier jaarlijks 9 miljoen euro in te investeren. In 2014 deden15 scholen mee aan de pilot. Inmiddels hebben meer dan honderd scholen een subsidie ontvangen voor het starten van een zomerschool. Is er een rol weggelegd  voor de remedial teacher op de zomerscholen? Mariëtte Amsing van BMC Implementatie denkt van wel.

30 Recensies

32 Vers bloed
Regine Reinders

33 Gastcolumn
Marnix Hoppener

34 Gesignaleerd

38 LBRT info