Tijdschrift voor remedial teaching — Jrg. 23 (december 2015) nr. 5

08 Stap voor stap naar meer leesbegrip
Geertje Timmers, Anna Arntz, Maud van Druenen
Begrijpend lezen is een complexe vaardigheid die voor sommige leerlingen een groot struikelblok vormt. Om de grip op het leesproces te verbeteren, stelden orthopedagogen in opleiding Anne Arntz en Geertje Timmers in het kader van hun studie Pedagogische Wetenschappen een behandeling samen waarmee ze de begrijpende leesvaardigheid van een leerling uit groep 7 stimuleerden. Strategietraining en zelfinstructie vormen de hoofdbestanddelen van deze behandeling, waarvan ook andere kinderen kunnen profiteren. Begrijpend lezen is immers een onmisbare bouwsteen in het (verdere) onderwijs.

12 Stimuleer liefde voor het lezen met read-alouds

Kim Poelhekke
Remedial teachers krijgen geregeld te maken met leerlingen die weinig gemotiveerd zijn om te lezen en die moeite hebben met tekstbegrip. ‘Read-alouds’, voorlezen van een tekst gecombineerd met discussie over onderwerp, verhaal en woordgebruik, kunnen hierbij helpen. Master-studente Special education needs (Windesheim) Kim Poelhekke deed hiermee met behulp van bovenbouwleerlingen een kleinschalig onderzoek in groep 3. Net als uit de vakliteratuur valt hieruit te concluderen dat read-alouds bijdragen aan kennisvergaring, leesvaardigheid en taalgevoel, en vooral aan de liefde voor het lezen.

16 Spellingtoetsen: de stand van zaken
Leontine le Blanc en Ria Kleijnen
De afgelopen jaren hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van spellingtoetsen. Veel remedial teachers hebben de discussie gevolgd rondom de meerkeuzevragen van de Spellingtoetsen van Cito. Vanaf schooljaar 2014-2015 brengt Cito de derde generatie toetsen uit met alleen dictee-opgaven (cito, 2014). Het Pi-dictee van PI-Research (Geelhoed & Reitsma, 1999) wordt vernieuwd en Boom test Uitgevers brengt de Schoolvaardigheidstoets (SVT) Spelling (Braams & De Vos, 2015) uit. Een hoop ontwikkelingen dus! Daarom zochten wij voor je uit welke nieuwe spellingtoetsen er in ontwikkeling en uitgebracht zijn om te kunnen volgen, signaleren en diagnosticeren.

21 Maak remedial teaching zichtbaar op school!

Henk-Jan Steen-Wijk, Daniëlle Buys, Daphne van de Werken, Sonja Slagter
De Wet op passend onderwijs is in augustus 2014 in werking getreden. De zorg aan leerlingen veranderde en daardoor ook de taken van de leerkracht,remedial teacher, intern begeleider en de ambulant begeleider. De rol van de remedial teacher binnen de schoolmuren lijkt uitgespeeld. Terwijl het aantal ouders dat buiten school remedial teaching voor hun kind zoekt, juist toeneemt. Dit tij moet gekeerd en daarom maken de auteurs zich in dit artikel er hard voor om remedial teaching weer zichtbaar in school te krijgen. Waar het volgens hen allemaal om draait, is een goede samenwerking tussen de leerkracht, de rt’er, de ib’er, de ambulant begeleider, de school en het samenwerkingsverband om alle kinderen de zorg te geven waar ze recht op hebben. Ofwel: passend onderwijs!

24 Interview Meester Mark
Marieke Rijsbergen
De boeken van Mark van der Werf zijn vermakelijk, herkenbaar, grappig, bij tijd en wijle ontroerend maar regelmatig ook confronterend. Want is het alleen maar kommer en kwel in het onderwijs? Aan de hoeveelheid reacties na het uitkomen van Meester Mark draait door zou je bijna denken van wel. In het onlangs verschenenMeester Mark vraagt door ging hij op zoek naar verhalen hoe leraren het wél uithouden in het onderwijs.Hoe ze onder andere omgaan met de regeldruk, de niveauverschillen in de klas, orde houden en de hoeveelheid werk die ze mee naar huis nemen na schooltijd.

26 Meer lol met een eigen rekenmap
Jan Bosmans
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een positieve houding tegenover leren de prestaties en ontwikkeling gunstig beïnvloedt (PISa2000). Onderwijskundig begeleider van kinderen met epilepsie, Jan Bosmans, sluit hierop aan met zijn ‘methode’ van de individuele rekenmap. De oefenstof hierin is speciaal bedoeld voor kinderen met forse rekenproblemen. Aanpak en werkwijze zijn helder gestructureerd, waardoor zowel het rekenplezier als het rekenniveau toeneemt.

30 Remedial teacher kan een grotere rol spelen bij het vak schrijven
Majella van ’t Hul
Het vak schrijven op de basisschool is in de praktijk vaak niet meer dan een opvullen van tijd tussen de lessen door. In dit artikel breekt Majella van ’t Hul een lans voor het vak schrijven. Het belang van deze mototrische vaardigheid ten opzichte van de totale ontwikkeling van een kind, wordt ten onrechte onderschat, vindt zij. Remedial teachers kunnen een grotere rol spelen bij schrijfonderwijs door een handschrift van een leerling eens goed te analyseren en daarmee aan de slag te gaan.

Rubrieken
06 Actueel
15 Gastcolumn | Steven Pont
Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut. Hij geeft in deze gastcolumn zijn visie op dom-slim!
32 Recensies
34 Gesignaleerd
37 Vers bloed | Madelon Christians-Steens
Vers bloed. Madelon Christians-Steens: “Ik kan nu goed onderbouwd een kind met leerproblemen helpen.”
38 LBRT info