Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 22 (juni 2014) Nr. 3

3  Inspired by…
REDACTIONEEL
Melanie Modderman, hoofdredacteur

6  Actueel
–  Autisme al waarneembaar in het brein van baby’s
–  Meisjes vragen meer hulp
–  Einde aan eindscore CITO
–  Socialer met oxytocine
–  Blijven praten
–  Instemmingsrecht ouders
–  Scholen moeten met de tijd mee
–  Uitnodiging aan pas-afgestudeerden met een master sen
–  Jongens meer kans op autisme
–  Beter omgaan met verschillen
–  Kleutertoets van de baan
–  24/7

8  De belangrijkste veranderingen in DSM-5 op een rij
ACHTERGROND
Ad van der Sijde
Met de introductie van de DSM-5 in 2013 zijn de criteria voor psychische stoornissen aangepast aan de laatste stand van de wetenschap. Kinder- en jeugdpsychiater Ad van der Sijde beschrijft in dit artikel de veranderingen in de DSM-5 in vergelijking met de vorige uitgave, de DSM-IV-TR. Hij belicht ook de achtergronden van de nieuwe uitgave en de mogelijke gevolgen voor de dagelijkste praktijk.

12  NLD een verdwenen stoornis?
ACHTERGROND
Erica Jansen
Remedial teachers hadden in de jaren ’90 van de vorige eeuw regelmatig kinderen met Non-verbal Learning Disability, een niet verbale leerstoornis (NLD) in behandeling. Vandaag de dag hoor je deze term nog maar weinig. Bestaat deze stoornis niet meer of wordt deze inmiddels anders genoemd? En komt NLD voor in DSM-5? Redactielid Erica Jansen van Tijdschrift voor Remedial Teaching dook er in en zette het in dit artikel allemaal voor je op een rijtje.

15  Koude douche
GASTCOLUMN
Jos Verhoeven

16  Leerlingen met ASS en Passend Onderwijs
UIT DE PRAKTIJK
Saskia Sliepenbeek en Hans Weijers
Leerlingen met een autismespectrumstoornis zullen in Passend onderwijs steeds vaker in de klas zitten met kinderen die dit niet hebben. Of het hen lukt om voldoende leerrendement te behalen, hangt onder andere af van de extra ondersteuning die ze krijgen in en buiten de klas. Saskia Sliepenbeek en Hans Weijers van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant zijn van mening dat de remedial teacher een belangrijke partner is om het onderwijs passend te maken voor leerlingen met autisme.

20  Ivo Mijland over DSM-5 en Passend Onderwijs
EIGEN MENING
Ivo Mijland
Ivo Mijland, auteur van het onlangs verschenen boek Ik ben toch té gek! vindt dat we ons moeten richten op wat kinderen wél kunnen in plaats van wat niet. En niet in disorders denken waar de DSM-5 vol mee staat. Want de DSM-5 koppelt veel gedrag aan gekte, vindt hij. ‘We moeten kinderen die anders zijn omarmen in plaats van problematiseren. Op deze manier komen alle kinderen in Passend Onderwijs tot hun recht. Want pas als wij geloven in het kind, gaat hij of zij ook in zichzelf geloven.’

23  Top-5 van nieuwe classificaties in DSM-5
In de DSM-5 zijn er nieuwe classificaties toegevoerd, maar er zijn ook een aantal classificaties verdwenen of samengevoegd. Wij maakten een top-5 van de meest opvallende nieuwe classificaties ten opzichte van DSM-IV.

24  Kindermishandeling: ‘Niets doen is ook iets doen’
WETGEVING
Marieke Rijsbergen
Het risico op kindermishandeling neemt toe bij leerlingen met gedragsproblemen of een psychische stoornis. Dat blijkt uit diverse internationale onderzoeken. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals die met kinderen en hun ouders werken via de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht kindermishandeling via de stappen in de meldcode te signaleren. Dus ook remidial teachers. Pedagoog en trainer op het gebied van kindermishandeling, Bianca Kruijs: ‘Vaak voelen kinderen zich bij een rt’er heel veilig om dit onderwerp ter sprake te brengen.’

26  Jacqueline Crucq-Lokhorst en Heleen Holm-Deuzeman over ‘Elk kind is anders’: ‘Label niet te snel; observeer eerst goed!’
INTERVIEW
Marion Visser
Jacqueline Crucq-Lokhorst en Heleen Holm-Deuzeman zijn de auteurs van het onlangs uitgekomen boek Elk kind is anders. Daarin staan de achterliggende oorzaken van problemen bij kinderen en hun ouders centraal. Ze werden voor dit boek gevoed door de jarenlange ervaringen in hun eigen praktijk voor pedagogische en psychologische hulpverlening. Extra aandacht voor de uniciteit van het kind, zijn leefwereld en de context waarin een probleem zich voordoet, nemen in hun aanpak een belangrijke plek in.

29  ‘Als remedial teacher ben je nooit uitgeleerd’
VERS BLOED
Marieke Rijsbergen
In de rubriek Vers Bloed komen remedial teachers aan het woord die onlangs zijn afgestudeerd aan een Master SEN-opleiding. Waarom kozen zij voor het vak, wat trekt hen er in aan en hoe kijken ze tegen de toekomst aan? Deze keer de 26-jarige Nadine Knijnenburg die voor Master SEN Leren koos en als leerkracht verbonden is aan basisschool De Lusthof in Voorburg.

30  Schoolpsycholoog Cootje Donkersloot van Erasmus MC over DSM-5
INTERVIEW
Marion Visser
De afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Psychologie is een middelgrote afdeling van het Erasmus MC. Hier houdt men zich bezig met de diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen met gedrags-, sociale- en emotionele problemen. Cootje Donkersloot is schoolpsycholoog/kinder- en jeugdpsycholoog NIP en werkt op deze afdeling. Wij stelden haar enkele vragen over hoe de DSM-5 in de praktijk van alle dag doorwerkt in onderwijsland.

33  Nieuwe voorzitter LBRT, Adri Jonkers: ‘Ik wil het imago van het vak rt’er weer opkrikken’
KENNISMAKEN
Marieke Rijsbergen
De kersverse voorzitter van de LBRT, Adri Jonkers, heeft zin in zijn nieuwe functie. Hij maakt wel meteen duidelijk dat hij ‘slechts’ de voorzitter is. ‘Het echte werk wordt gedaan op het landelijk bureau en in de commissies. Een goede voorzitter zet de grote lijnen uit en verricht hand- en spandiensten.’ 5 vragen aan de nieuwe voorzitter die vrijwel heel zijn carrière in het onderwijsadvieswerk heeft gezeten.

34  Recensies
–  Elk kind is anders
–  Ik ben toch té gek!
–  NLD bij kinderen
–  Terug naar normaal

36  Gesignaleerd
–  What’s App?
–  Twitter en Remedial teaching
–  Ecostiek concentratiescherm
–  Proef op de som
–  Kompass voor studiesucces
–  Mediawijsheid
–  Hieperdepiep
–  Bookworm
–  Handige websites
–  Persoonlijke oefenroute voor toetsen
–  Tips tegen de ‘zomerdip’
–  Got it
–  Breinsleutels
–  Nieuwe hype: Loom mania!
–  Wouden?

40  Van de bestuurstafel / Beleidsberichten
LBRT info

42  Adressen
LBRT