Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 22 (februari 2014) Nr. 1

  3  I have a dream!
REDACTIONEEL
Melanie Modderman, hoofdredacteur

  6  Actueel
GESIGNALEERD
– Nieuwe citonormen leiden tot commotie
– Kinderdepressie
– Werkgeheugen bij kinderen en adolescenten
– Wereldkampioenschappen wiskunde
– Kleuters toetsen of niet?
– Faalangsttraining
– De week van Passend Onderwijs

8  Uitslagen van de WISC III in de praktijk
LEERMIDDELEN
Rian Bierlaagh en Frank Ruiters
In de vorige uitgave van dit tijdschrift beschreven Rian Bierlaagh en Frank Ruiters, auteurs van de uitgave Psychologisch onderzoek bij kinderen, de theorie van de WISC III. In dit artikel gaan ze dieper in op hoe een remedial teacher de uitslagen van dit intelligentieonderzoek kan inzetten in haar dagelijks werk.

11  Leontine le Blanc: ‘Als remedial teacher moet je maatwerk leveren’
VERS BLOED / PORTRET
Loes Wijburg
In de rubriek Vers bloed komen remedial teachers aan het woord die onlangs zijn afgestudeerd aan een Master SEN-opleiding. Waarom kozen zij voor het vak, wat trekt hen er in aan en hoe kijken ze tegen de toekomst aan? Deze keer de 31-jarige Leontine le Blanc, werkzaam als remedial teacher bij SBO Michaëlschool in Amersfoort en sinds kort redactielid van Tijdschrift voor Remedial Teaching.

12  Analyse van de rekenfeiten: een digitaal instrument om rekenfeiten te testen en te oefenen
LEERMIDDELEN
Tilde Brackx
Het softwareprogramma Analyse van de rekenfeiten gaat snel en moeiteloos na welke rekenfeiten een kind verworven heeft. Vervolgens kan de leerling specifiek oefenen op zijn tekorten. Het concept van deze software is er speciaal op gericht om efficiëntie na te streven en kinderen effectief meer rekenfeiten bij te brengen. Oorspronkelijk werd het enkel ingezet om kinderen met rekenproblemen te helpen. Nu wordt het ook gebruikt als additioneel oefenmiddel op school of tijdens de remedial teaching.

16  Op elk moment van de dag online begeleiding via Mijn Superkracht
LEERMIDDELEN
Annemieke Augusteijn
Remedial teachers met een eigen praktijk woekeren vaak met de tijd die ze beschikbaar hebben voor hun leerlingen. Omdat er meestal weinig sessies onder schooltijd ingepland kunnen worden, zijn ze vooral aangewezen op het einde van de middag en het begin van de avond. Ook is het ingewikkeld om aan te sluiten op de individuele begeleidingsbehoefte van de leerling omdat de remedial teachers aan een vast tijdstip per week gebonden zijn. Om deze pijnpunten het hoofd te bieden, ontwikkelde Annemieke Augusteijn de online leeromgeving Mijn Superkracht waarmee leerlingen door heel het land online en op elk tijdstip te begeleiden zijn.

18  Beertjes van Meichenbaum / Inzetbaar bij alle schooltypes en voor iedere leerling
LEERMIDDELEN
Marion Visser en Loes Wijburg
Leerlingen die in een trager tempo leren, onvoldoende kennis opnemen en de aangeboden stof moeilijk onthouden. We hebben er als remedial teacher allemaal mee te maken. Vaak gebruiken ze ook verkeerde of onaangepaste strategieën en werken ze op een wanordelijke manier. Om deze leerlingen zelfstandig structuur aan te leren, werken heel wat remedial teachers met de beertjes van Meichenbaum. Diverse mensen hebben deze methode uitgewerkt voor diverse schooltypes. Ook scheidend redactielid van Tijdschrift voor Remedial Teaching Loes Wijburg gaf er haar eigen draai aan voor haar leerlingen in het voortgezet onderwijs.

21  De baby niet met het badwater weggooien
COLUMN
Martine Delfos

22  Zareki-R-NL en NDS
LEERMIDDELEN
Erica Jansen en Loes Wijburg
Vroegtijdige signalering van rekenproblemen en interventie in het onderwijsaanbod kunnen bijdragen aan het vlot trekken van de ontwikkeling van een kind op rekengebied. Om een indruk te krijgen van de mate van ernst van het rekenprobleem kunnen er verschillende testmaterialen worden afgenomen. Om er achter te komen hoe deze werken en of het ook echt nut heeft om deze in te zetten in het werk als remedial teaching, testten redacteuren Erica Jansen en Loes Wijburg de Zareki-R-NL en de Nederlandse Dyscalculie Screeningtest (NDS) bij enkele van hun leerlingen.

24  Directeur Karen Heij van Bureau ICE: ‘MBO-scholen die remedial teaching aanbieden behalen betere resultaten’
INTERVIEW
Melanie Modderman
MBO-scholen die individueel maatwerk, ofwel remedial teaching bieden aan hun leerlingen op het gebied van taal en rekenen, behalen aantoonbaar betere resultaten. Dat blijkt uit een groot rendementsonderzoek van Bureau ICE naar de stand van zaken binnen het middelbaar beroepsonderwijs rondom rekenen en taal. Algemeen directeur Karen Heij van  ICE: ‘Duidelijk is geworden dat het mbo flink aan de slag moet met de daadwerkelijke implementatie van de referentieniveaus en de centrale examinering dat er er aan zit te komen.’

28  Gesignaleerd
GESIGNALEERD
– What’s App?
– Oefenmaterialen voor werken met stoplichtkaartjes
– Wist je dat? Jongeren weer leraar willen worden…
– Wellicht een leuke tip?
– Voor de fijne motoriek
– Proef op de som
– Lezersactie
– Gefeliciteerd!
– Ondersteunende wegwijzer naar de middelbare school
– Presentatie masterplan dyscalculie
– Rekensleutels
– Inspiratiekalender
– Interessante websites
– In sneltreinvaart
– Nooit te oud om te puzzelen!
– Marions s-p-e-l-l-i-n-g-h-o-e-k-j-e: Wat? Dat!

32  Recensies boeken, cd-roms en materialen
RECENSIES
– Advies: schaf juffendag af
– Leren positief te denken over jezelf en de mensen om je heen
– Betrek leerlingen bij hun eigen leerontwikkeling
– Groep 2 overslaan dé oplossing?
– Tips over onder andere traumasensitief onderwijs

35  LBRT Verenigingsnieuws
LBRT INFO
– Bureau LBRT
– Handelingsplannen t.b.v. registratie PO en VO
– Cursus ‘Het opzetten van een Eigen Praktijk’
– LBRT op het web

36  Verslag studieochtend remediaal Specialisten / Inzichten uit recent hersenonderzoek en passend onderwijs
LBRT
Mieke Reijnen en Karin van der Meer
Jaap Murre, hoogleraar Neuropsychologie aan de universiteit van Amsterdam, hield op 16 november 2013 een uiterst interessante studieochtend voor de Remediaal Specialisten met als onderwerp Inzichten uit recent hersenonderzoek en passend onderwijs. Tijdens deze ochtend werden wetenschappelijke inzichten besproken die betrekking hebben op leren en geheugen en hoe deze inzichten zijn te vertalen naar passend onderwijs.

38  Van de bestuurstafel
LBRT
Koos Zaad
In deze bestuurstafel komen de volgende onderwerpen aan de orde: voortgang marketingplan, invoering functie directeur LBRT en bemensen commissies nieuwe stijl.

39  Beleidsberichten
LBRT
Truus Boogaard-Koenen
Als vervolg op de beleidsberichten uit de vorige uitgave van Tijdschrift voor Remedial Teaching wil ik u informeren over de ontwikkelingen die vanaf december hebben plaatsgevonden. Dat geldt vooral in de situatie rond de medebehandelaar binnen de dyslexiezorg. Verder zal ik kort benoemen hoe de contacten met de Master SEN verlopen en de ontwikkelingen binnen de registratie.

40  Regioprogramma’s
LBRT

42  Adressen
LBRT