Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 21 (september 2013) Nr. 4

3 Mindset
REDACTIONEEL
Melanie Modderman, hoofdredacteur

6 Kennis van bijvoeglijk naamwoorden: goede indicator van taalachterstanden en beter ontwikkelde grammatica
ONDERZOEK
Elena Tribushinina
Onderzoek naar woordenschatontwikkeling heeft zich grotendeels geconcentreerd op de verwerving van zelfstandig naamwoorden en werkwoorden. Uit recente studies blijkt echter dat
kennis van bijvoeglijk naamwoorden een goede indicator is van taalachterstanden en taalstoornissen. Kinderen die meer bijvoeglijk naamwoorden gebruiken, hebben vaak een beter ontwikkelde grammatica. Bovendien kan het begrip van bijvoeglijk naamwoorden consequenties hebben voor rekenvaardigheid van basisschoolkinderen.

10 Vijf praktische tips om kinderen te leren denken vanuit een groeimindset
BEGELEIDING
Floor Raeijmaekers
Een kind met leerproblemen, loopt het risico een vaste mindset te ontwikkelen waardoor het gelooft dat verbetering van de situatie onmogelijk is. Deze manier van denken heeft verregaande (negatieve) consequenties voor de ontwikkeling van het kind. Gelukkig is het mogelijk een kind een groeimindset aan te leren waardoor het ontdekt dat het meer kan dan het aanvankelijk dacht. Specialist talentenontwikkeling Floor Raeijmaekers geeft vijf praktische tips om kinderen te leren denken vanuit een groeimindset.

12 Hoe ontkoppel je de begrippen ‘leren’ en ‘niet kunnen’ bij schrijfvaardigheidsonderwijs?
LEERMIDDELEN
Freerk Teunissen
Leerlingen kunnen het onderwijs framen. Dit kan bijdragen aan het onderwijsproces, maar er kan ook leeraversie ontstaan. Als een leerling een onvoldoende verbindt aan geen les meer nodig hebben, dan vindt hij ook dat je nog les nodig hebt als je iets nog niet kunt. Zo koppelt hij leren aan niet kunnen. In het schrijfvaardigheidsonderwijs is volgens schrijftrainer Freerk Teunissen daarom een systeem nodig dat erop gericht is deze begrippen te ontkoppelen. En te focussen op het herkennen van kwaliteit in plaats van het diagnosticeren van fouten.

15 ffRekenen: “Ik haat rekenen, maar dit vind ik wel leuk!”
LEERMIDDELEN
Marion Visser
De redactie van Tijdschrift voor Remedial Teaching kreeg een artikel toegezonden over ffRekenen; een gratis website over realistisch rekenen. Nadat redacteur Marion Visser het artikel had gelezen, nam ze de proef op de som en sloeg aan het rekenen op de site. Want net als vele andere rt’ers is ze altijd op zoek naar mooie en bruikbare oefenstof voor haar rt-kinderen. Ze werd aangenaam verrast. Lees hieronder haar bevindingen.

20 Contextuele leerlingbegeleiding: een vorm van begeleiding waarbij ’thuis’ altijd aanwezig is
BEGELEIDING
Esther Bressers
Elke leerling is het middelpunt van een web aan relaties. Daarin staat de verbinding tussen het kind en zijn ouders centraal. Die loyale verbondenheid is voortdurend in beweging en past zich telkens aan bij de ontwikkeling van het kind. Deze dynamiek van thuis wordt dagelijks meegenomen naar school en is van invloed op het gedrag en de leerprestaties bij kinderen. Bij contextuele leerlingbegeleiding wordt de context van thuis meegenomen in de begeleiding van leerlingen en gaat dus een stap verder dan de bestaande aanpak van begeleiding binnen school.

24 Op het internet
RECENSIES
Frank Mansoer

25 Tablet scholen
COLUMN
Feite Hofman

26 Gesignaleerd
R
T
– What’s App? Een paar favoriete onderwijsapps
– Samen 12
– Summerschool heeft zin!
– Kletsdobbelstenen
– Nieuwe toetsen
– Educatief spel voor kleuters
– Rekenen met de kraai die dorst had….
– Opstapper nodig?
– Prijswinnaars!
– Taalles in de baarmoeder
– Het is maar een idee
– De hilarische binnenkant van autisme
– Een paar data om te noteren
– Rekenen met de kraai die dorst had….
– Marions s-p-e-l-l-i-n-g-h-o-e-k-j-e: Hoe je het ook wendt, keert of draait…

30 Recensies
BOEKEN, CD-ROMS EN MATERIALEN
– Autisme of toch hoogbegaafd?
– Hardnekkige fabels over ADHD ondubbelzinnig ontkracht
– De gevolgen van HGW en passend onderwijs in school duidelijk omschreven
– Gedegen boek zonder enige inspiratie
– Effectief oefenen via dagelijkse situaties
– Heldere uitleg hoe je beide hersenhelften kan laten samenwerken

33 LBRT info
Van de bestuurstafel.

34 Bureaudirecteur-beleidsmedewerker Truus Boogaard: “Het hoogste doel is Master SEN met aantoonbare dyslexiekennis op de CONO-lijst krijgen”
INTERVIEW
Melanie Modderman
De naam ‘remedial teacher’ is een belaste naam voor zorg(verzekeraars), omdat deze een rechtstreekse relatie met het onderwijs suggereert. Daar zit de crux, aldus bureaudirecteur-beleidsmedewerker van de LBRT Truus Bogaard. Sinds 2009 viel het medebehandelen van dyslexiezorg in Nederland voor een groet groep rt’ers onder een gedoogbeleid, maar sinds de brief van het Kwaliteits Instituut Dyslexie van vorig jaar december is daar verandering in gekomen. De LBRT doet er alles aan om de remedial teacher in beeld te houden en gaat nog steeds uit van een goede afloop. Hieronder in chronologische volgorde wat de LBRT tot nu toe allemaal gedaan heeft om de remedial teacher op de kaart te houden.

36 Verslag remediaal specialisten over selectief mutisme
UIT DE PRAKTIJK
Mieke Reijnen
Selectief mutisme (SM) is een ontwikkelingsstoornis bij jonge kinderen. Kinderen met SM spreken uitsluitend in een omgeving of situatie waarin ze zich veilig en ontspannen voelen (tegen gezinsleden of andere naasten). Ze spreken echter niet in specifieke sociale situaties, waarin van een kind wel wordt verwacht dat het spreekt (bijvoorbeeld op school). Het lijkt alsof deze kinderen extreem verlegen of koppig zijn, maar het is voor hen een manier om met hun angst om te gaan. De studiedag op 1 juni 2013 van de CRS stond in het teken van selectief mutisme en werd verzorgd door Dr. Maretha de Jonge.

38 LBRT info
Beleidsberichten, regioprogramma’s, producten LBRT, adressen en beeldmerk.