Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 21 (juni 2013) Nr. 3

3 Summertime
REDACTIONEEL
Melanie Modderman, hoofdredacteur

6 Meer aandacht voor woordenschat en het toetsen daarvan!
ONDERZOEK
Hilde Hacquebord
Leerlingen met een gebrekkige woordenschat moeten vroegtijdig worden gesignaleerd. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 46,3 procent van de brugklasleerlingen tegen ‘moeilijke woorden’ aanloopt die ze nodig hebben in diverse schoolvakken. Volgens Hilde Hacquebord, universitair hoofddocent Toegepaste Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, wordt het hoog tijd dat er meer aandacht komt voor woordenschat en het toetsen daarvan.

10 Verschillende talen, verschillende dyslexie?
ONDERZOEK
Anniek Vaessen, Patty Gerretsen & Michel Ekkebus
Het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling vereist dat naast lees- en spellingvaardigheden ook onderliggende vaardigheden getest worden. Nederland vervult hiermee een pioniersrol. Uit diverse onderzoeken blijkt dat ‘Nederlandse’ dyslexie-indicatoren ook in andere talen van even groot belang zijn voor het vaststellen van dyslexie.

15 Ode aan Do
COLUMN
Feite Hofman

16 Theater als inspiratiebron / Beter lezen door inleving
LEERMIDDELEN
E
lseline Knuttel
Plezier in lezen valt niet af te dwingen. Daarvoor is verleidingskunst nodig. Theaterlezen is een leesvorm die motiveert en uitnodigt tot vloeiend lezen. Het helpt zwakke lezers, mits professioneel ondersteunend, vloeiend lezen en de leesmotivatie op een hoger plan te krijgen.

20 Hoe vermijd je de ‘Zomerdip’?
LEERMIDDELEN
M
elanie Modderman
Tik ‘Summer setback’ in op Google en je vindt een hele reeks publicaties over dit onderwerp. Want wat blijkt? Zwakke leerlingen hebben misschien wel een leuke en zorgloze vakantie, maar ze stagneren of vallen terug. Wanneer de school in september weer begint, starten ze met een leerachterstand, die ze tijdens het volgende schooljaar moeilijk weggewerkt krijgen. In dit artikel enkele tips&tricks zodat je leerlingen ook in de zomervakantie bezig blijven met taal en rekenen.

22 In de schaduw van je broer of zus
INTERVIEW
Erica Jansen
Ten minste een derde van alle kinderen groeit op als broer of zus van een ‘speciaal’ kind. Die term slaat op kinderen met lichamelijke of psychische problemen dan wel verstandelijke, motorische of zintuiglijke beperkingen. Wat moet je als remedial teacher weten van deze broers en zussen-van? We stelden kinderpsychiater Frits Boer er 10 vragen over. Hij schreef het boek ‘Broers en zussen van special en gewone kinderen’.

24 Het reportoire van de rekenbegeleider
UIT DE PRAKTIJK
Aart Andeweg
In het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD) wordt gewezen op de kwaliteit van de leerkracht en de remedial teacher. Orthodidacticus en rekenspecialist Aart Andeweg laat via een taakanalyse van de opgave 0,5 : _ = … zien wat je zoal in huis moet hebben om een goede uitleg te verzorgen, diagnostiek te plegen en hulp te bieden.

27 Reactie van Mieke van Groenestijn op het interview in het vorige Tijdschrift voor Remedial Teaching, pagina’s 16 tot en met 18
INGEZONDEN…
Mieke van Groenestijn
De redactie vraagt lezers vaak te reageren op artikelen. In sommige gevallen komt er dan een aardige discussie op gang en soms krijgen we bruikbare tips en adviezen. Mieke van Groenestijn reageerde op het artikel ‘Protocol ERWD 3 voor het mbo biedt geen oplossing’ dat wij in het vorige ‘Tijdschrift voor Remedial Teaching’ publiceerden. In dit artikel gaf Mieke antwoord op vragen van de redactie. Deze vragen waren gebaseerd op een ingezonden brief van Ron van Rijn. Van een interview tussen Mieke en Ron was geen sprake. Mieke heeft naar aanleiding van dit artikel enkele kanttekeningen die de redactie uiteraard graag met haar lezers deelt.

28 Recensies
BOEKEN, CD-ROMS EN MATERIALEN
Hoe leer je een autist communiceren?
Theorie en tips om leesonderwijs te verbeteren
Geen receptenboek maar wel nuttige adviezen!
– Tics zijn net jeukende muggenbulten

30 Behandeling van spellingproblemen
RT IN DE REGIO
Marion Visser en Melanie Modderman
Door heel het land worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd onder de vlag van de 16 regiobesturen die de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers rijk is. Elke keer pikt de redactie er een uit en doet daar verslag van. Ditmaal gingen hoofdredacteur Melanie Modderman en redacteur Marion Visser op 10 april 2013 naar de lezing ‘Behandeling van spellingsproblemen’ van remedial teacher Marlene Emmen.

32 Gesignaleerd
R
T
– What’s App? Een paar favoriete onderwijsapps
Spelenderwijs letters lezen
– Van spellingtoets naar onderwijsaanbod
Breintraining
– Winnaars lezersactie
De lees beter meter
– Geen zin in huiswerk? Lever je smoezenkaart in!
Naast rekentuin en taalzee nu ook typetuin
Uitslagen bekend
– Redactie op gesprek bij Stichting Jan Steen
– Congres: executieve functies bij kinderen
– Telt de vo rekentoets nu mee of niet?
Marions s-p-e-l-l-i-n-g-h-o-e-k-j-e: Koningslied

35 Op het internet
RECENSIES
Frank Mansoer

36 LBRT info
Van de bestuurstafel, beleidsberichten, producten LBRT, regioprogramma’s, adressen en beeldmerk.