Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 21 (december 2013) Nr. 5

3 Huiswerkcontract
REDACTIONEEL
Melanie Modderman, hoofdredacteur

6 De WISC III, wat kun je er mee?
LEERMIDDELEN
Rian Bierlaagh en Frank Ruiters
Als remedial teacher krijg je regelmatig de uitkomsten van de psychologische test WISC III onder ogen. Rian Bierlaagh en Frank Ruiters, auteurs van de uitgave Psychologisch onderzoek bij kinderen, schreven een tweeluik over deze test voor dit tijdschrift. In dit nummer leggen ze de achtergronden van de WISC III uit en waar een lage score bij subtests op kan duiden. In het komende nummer gaan ze dieper in op hoe een remedial teacher de uitslag van de diverse subtests in kan zetten in haar dagelijkse werk.

9 Afname motivatie begint al op de basisschool
ONDERZOEK
Lisette Hornstra
Elk kind is gemotiveerd om te leren en wil uitgedaagd worden. Tot voor kort werd gedacht dat de motivatie van heel wat leerlingen pas op de middelbare school afneemt. Uit het promotieonderzoek van Lisette Hornstra (UvA) blijkt dat vooral bij achterstandsleerlingen de motivatie al in basisonderwijs aan het dalen is. Helaas kan een afnemende motivatie leiden tot vermijdingsgedrag en kan daarom voor deze kinderen grote gevolgen hebben voor hun cijfers en verdere schoolloopbaan. Volgens Hornstra is het belangrijk dat er al vroeg wordt ingegrepen als de motivatie van een leerling dreigt af te nemen.

12 12 vragen aan Hans van Luit en Marisca Milikowski over dyscalculie
INTERVIEW
Erica Jansen
Leerlingen met dyscalculie ontwikkelen in onvoldoende mate eenvoudige rekenautomatismen. Ze hebben uitgebreidere instructie, meer oefening en speciale ondersteuning nodig. Het is daarom goed als dyscalculie tijdig wordt gesignaleerd. Wat moet je als remedial teacher precies van dyscalculie weten? En wanneer ga je over tot een onderzoek? We vroegen rekendeskundigen Hans van Luit en Marisca Milikowski onafhankelijk van elkaar 12 vragen.

16 VSO en praktijkonderwijs krijgen eigen leerlingvolgsysteem
ONDERZOEK
Judith Vloedgraven en Judith Hollenberg
Het ministerie van Onderwijs heeft Cito de opdracht gegeven om voor de drie leerwegen dagbesteding, arbeidsmarktgericht en diplomagericht in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs passende leerlingvolgsystemen te ontwikkelen. Toetsen voor het primair onderwijs passen niet bij de belevingswereld van deze leerlingen en de toetsen uit het voortgezet onderwijs zijn te hoog gegrepen voor ze. Vanaf 2015 komen de nieuwe toetsen op de markt. Dit artikel laat zien hoe deze leerlingvolgsystemen tot stand komen, hoe er wordt samengewerkt met het veld en wat het er uiteindelijk mee kan.

19 OP HET INTERNET
www.opzoekboekjewiskunde.nl
www.sommenprinter.nl
www.tafelstrainen.nl

20 Protocol ERWD3 in het mbo: ‘Tijd voor een gemeenschappelijke rekentijd’
INTERVIEW
Melanie Modderman
Het protocol ERWD richt zich in het bijzonder op het signaleren van allerlei vormen van rekenzwakte en op het bieden van rekenonderwijs dat aansluit bij de verscheidenheid aan rekenniveaus. Het doel blijft dat zoveel mogelijk studenten voor het door hen gewenste beroep kunnen afstuderen, inclusief de daarvoor noodzakelijke rekenvaardigheid. Zo biedt het protocol ERWD3 vele handreikingen aan mbo-instellingen om studenten goed rekenonderwijs te geven. Rekenspecialisten Gerjan van Dijken (mede-auteur van het protocol) en Wilma van Dronkelaar leggen uit hoe het protocol kan helpen bij effectieve begeleiding van leerlingen uit het mbo.

23 De niet-willenden
COLUMN
Feite Hofman

24 7 werkvormen om werken met stoplichtkaartjes leuk te houden
LEERMIDDELEN
Esther Monfils
Het leren van de tafels is voor heel wat kinderen een enorme klus. Met behulp van zogenoemde stoplichtkaartjes wordt het inprenten en automatiseren van de tafels stukken makkelijker voor ze. Om het oefenen vlot en vooral leuk te laten verlopen, is het zinvol om diverse werkvormen in te zetten. In dit artikel worden er 7 besproken.

26 Afscheidsinterview met redactielid Dominique Denis
INTERVIEW
Melanie Modderman
Dominique Denis werkt al 18 jaar als remedial teacher met een eigen praktijk. Onlangs nam ze na 15 jaar afscheid als redactielid van Tijdschrift voor Remedial Teaching. Vandaar dat wij haar nog een keer aan het woord laten hoe ze de toekomst van het vak ziet, hoe zij haar eigen praktijk bestiert en hoe ze haar leerlingen gemotiveerd houdt. Want als er iets is waarin Dominique zich onderscheidt is het haar creatieve vermogen om kinderen die extra hulp nodig hebben, op een hoger plan te brengen.

28 RT’er als medebehandelaar
LBRT
Melanie Modderman
De remedial teacher als medebehandelaar: een beladen onderwerp voor alle betrokkenen. Ten eerste omdat er heel wat mensen hun ontslag hebben gekregen en ten tweede omdat er tot op de dag van vandaag geen duidelijkheid bestaat over de voortgang en de rol van remedial teacher. Vandaar dat de LBRT op 9 november 2013 een bijeenkomst organiseerde over dit onderwerp. Daar werd duidelijk dat het doel van de leden en het bestuur hetzelfde is. Te weten: Master SEN met aantoonbare dyslexiekennis op de CONO-lijst krijgen. Want remedial teachers zijn bekwaam. Hoog tijd dus voor offici‘le bevoegdheid.

30 Gesignaleerd
GESIGNALEERD
– What’s App?
– Nieuwe tijden, nieuwe ronden
– ICT-tip
– Hulpmiddelen in 2014 niet meer aftrekbaar van inkomstenbelasting
– Gratis eindcito oefenen?
– Houten rekenhanden
– Schoolkeuzestress…
– Breuken leren
– Binospel
– Interesse in rekengids D2?
– Prijswinnaars!
– Prentenboek voor hoogbegaafde kinderen
– Stippestappen
– Vannacht nachtvorst!

34 Recensies boeken, cd-roms en materialen
RECENSIES
– Leerstoornis camoufleert regelmatig congnitieve capaciteiten
– Nu ook extra hoofdstukken over cyberpesten en agressie
– ‘Modelen’ staat in Bliksem centraal
– Grote belofte, valse verwachtingen

36 RT in de regio: ‘ZAREK-R-NL effectief instrument om dyscalculie te testen’
UIT DE PRAKTIJK
Marion Visser
Door heel het land worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd onder de vlag van de 16 regiobesturen die de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers rijk is. Elke keer pikt de redactie er een uit en doet daar verslag van. Ditmaal ging redacteur Marion Visser op 1 oktober 2013 naar de lezing van voorzitter Mayke van de Wal van de regio Arnhem in Nijmegen. Het screeningsinstrument ZAREKI-R-NL voor dyscalculie stond deze avond centraal.

37 Oproep en vacatures
LBRT INFO
– Oproep: Help mee aan de nieuwe versie van het PI Dictee!
– Vacatures in het LBRT Bestuur
– Gezocht: commissie- en werkgroepleden

38 Van de bestuurstafel
LBRT
In deze bestuurstafel komen de volgende onderwerpen aan de orde: competenties bestuursleden, vacatures binnen bestuur per 1 april 2014, bezetting commissies nieuwe stijl en wijziging functie bureaudirecteur/beleidsmedewerker.

39 Beleidsberichten
LBRT
Het najaar van 2013 staat beleidsmatig in het teken van twee belangrijke zaken. Bijzonder actueel is de problematiek rond de positie van de remedial teacher als medebehandelaar binnen de zorg. Daarnaast gaat er bijzondere aandacht uit naar de kwaliteit van de opleidingen Master SEN. Over beide thema’s wil ik je via deze beleidsberichten nader informeren.

40 Regioprogramma’s
LBRT

42 Adressen
LBRT