Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 20 (september 2012) Nr. 4

EXTRA DIK NUMMER

3 In the cloud
REDACTIONEEL
Melanie Modderman, hoofdredacteur


6 Hoe begeleid ik een hoogbegaafd kind?
Jaap Verouden

‘Hoogbegaafde kinderen redden het toch wel.’ Deze gedachte is inmiddels wel achterhaald. Dat ook zij ondersteuning nodig hebben, wordt steeds breder gedragen. Maar welke behoeften spelen er precies bij deze kinderen? En hoe kun je ze als remedial teacher het best uitdagen en begeleiden? In zes tips geeft onderwijsadviseur Jaap Verouden hier meer duidelijkheid over.

10 Specialist gifted education/hoogbegaafdheid Geraldine Brouwer: “Prikkel vooral de frontale kwabben bij hoogbegaafden”
Marieke Rijsbergen
Onderwijs voor hoogbegaafde kinderen heeft alleen nut wanneer er gericht gekeken wordt naar hun leerbehoeften. En als daar doelen bij opgesteld worden. “Gebeurt dit niet dan is school voor hen niets meer dan bezigheidstherapie.” Dit zegt Geraldine Brouwer, auteur van Knappe koppen in de klas. “Eigenlijk draait het bij hun vooral om het stimuleren van de frontaal kwab, het hersengedeelte waar spanning en het creatief oplossen van problemen zit.”

12 Van remedial teaching naar remedial coaching / Rekensprint Start past goed in nieuwe benadering
Marijke Theunissen
Na het automatiseringsprogramma Rekensprint (2011) is onlangs ook Rekensprint Start voor jonge kinderen met rekenproblemen op de markt gebracht. Dit programma behandelt het rekenen tot 10 en tot 20 binnen het tiental. Volgens ontwikkelaar Marijke Theunissen passen Rekensprint en Rekensprint Start in de nieuwe benadering van remedial teaching die beter bekend staat als remedial coaching.

15 “Te koop, te koop! Wie wil er eigenaar worden van dit probleem?”
INGEZONDEN…
Marieke Hesemans
Als kinderen uitvallen op bepaalde didactische (deel)gebieden wordt er door school vaak remedial teaching ingeschakeld. De kinderen worden in kleine groepjes apart genomen om samen te oefenen met een vaardigheid die ze (nog) niet helemaal beheersen. De remedial teacher bepaalt wat er gedaan wordt en in welke volgorde. Maar nog belangrijker ook het WAAROM en DOEL van de extra hulp wordt eveneens door de remedial teacher bepaald! Logisch, zou je zeggen. De praktijk is weerbarstiger.

16 Klaas van der Veen: “Mijn boeken zijn allemaal ontstaan door mijn ervaring met kinderen”
INTERVIEW
Marion Visser
Klaas van der Veen is auteur van diverse uitgaven over spelling. Zijn boeken met aansprekende titels als: ‘Spelen of spellen’ en ‘Leestekens: geen punt’ zijn prettig geschreven en vinden gretig aftrek bij de doelgroep. Klaas heeft 37 jaar voor de klas gestaan. Inmiddels is hij naast auteur ook remedial teacher in Lelystad. Hoog tijd om eens in gesprek te gaan.

18 Het leren van tafels met ‘stoplicht-kaartjes’
Esther Monfils
Voor heel wat leerlingen is het leren van de tafels een obstakel. Vooral kinderen met leerproblemen hebben veel moeite om de tafels te automatiseren en memoriseren. In dit artikel wordt een manier besproken waarbij met tien gekleurde kaartjes alle tafels ingeprent kunnen worden.

20
Liever slecht onderwijs
COLUMN
Feite Hofman

21 Eens/Oneens
STELLING
In elke uitgave van Tijdschrift voor Remedial Teaching zet de redactie een stelling uit waar op gereageerd kan worden. Voor deze uitgave reageerden remedial teachers op de stelling: ‘Een remedial teacher is een compensatie voor een slechte leerkracht / docent’. De nieuwe stelling is: De remedial teacher kan prima vervangen worden door de onderwijsassistente’.

22 Geluidsversterking helpt bij kinderen met leerproblemen
Roy Peters
Geluidsversterking vindt langzaam zijn weg in het Nederlands onderwijs. Het biedt een meerwaarde bij de almaar grotere klassen met een stijgend aantal (zorg)leerlingen. En uit internationale wetenschappelijke studies blijkt dat, naast leerlingen met gehoor- en/of auditieve problemen, ook leerlingen met een zwakke concentratie en aandacht en leerlingen met spraak-/taalproblemen baat hebben bij geluidsversterking.

24 ICT-hulpmiddelen bij dyslexie / Alleen succesvol bij brede implementatie op school
Mari‘tte Feenstra
Remedial teacher Mari‘tte Feenstra adviseert scholen over de implementatie van ICT-hulpmiddelen voor leerlingen met dyslexie. Tijdens haar werkzaamheden merkt ze dat er op dit gebied weinig kennis is bij leerlingen, ouders en onderwijsprofessionals. Scholen weten wel van het bestaan, maar vaak niet veel van de verschillende toepassingsmogelijkheden. Ouders en leraren komen met de vraag om de middelen binnen school in te zetten. In dit artikel komen de verschillende ICT-hulpmiddelen aan bod, het belang van de inzet en een goede implementatie daarvan.

2
8 Erik van meersbergen: ‘De ecologie van de leerling’
RT IN DE REGIO
Loes Wijburg
Door heel het land worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd onder de vlag van de zestien regiobesturen die de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers rijk is. Elke keer pikt de redactie er een uit en doet daar verslag van. Op 19 juni 2012 ging redacteur Loes Wijburg naar een lezing van Erik van Meersbergen in Bussum over ‘de ecologie van de leerling’, waarna ze ook deelnam aan de workshop ‘1 Kind 1 Zorg 1 Plan’.

30 Didactisch LeeftijdsEquivalent (DLE) vaak verkeerd ge•nterpreteerd / Nuttig normsysteem onterecht onder vuur
Paul Oosterveld & Johan Schokker
Er is nogal wat kritiek op het Didactische LeeftijdsEquivalent. Onterecht, betogen de auteurs van dit artikel. Critici die hun pijlen richten op de steekhoudendheid van deze maat interpreteren DLE’s op de verkeerde manier.

34
Boeken, cd-roms en materialen
ACTUEEL
– Aanrader: ‘Schep voor iedereen in de groep een sensorisch kostbare omgeving’
– Inspiratiebron voor iedereen die met kinderen werkt: ‘Opvoedwijzer ACTief OPVOEDEN’
– Eerste uitgave die alle facetten van selectief mutisme beschrijft: ‘Selectief mutisme bij kinderen’
– Ook geschikt voor de rt’er die op zoek is naar innerlijke rust: ‘Mindfulness basisboek
– Op het internet

37 Gezien Gevonden Gelezen
RT
– What’s App? Een paar favoriete onderwijsapps
– Puberbrein kan best kamer opruimen
– Kinder Zwerfboek
– Voorspel is Pi-proof
– Spelling in de oertijd
– Breukenrekenmachine
– 65.000 gesproken boeken te bestellen via de Openbare Bibliotheek
– iPad in de klas en tijdens de rt-sessie
– Ook voor de eigen praktijk!: Onderwijsposters
– LOBO77 Amigo
– Agenda
– Deel de diploma’s maar vast uit!
– Marions s-p-e-l-l-i-n-g-h-o-e-k-j-e: Mijnes of jounes
Spellinghoekje
42
LBRT info
Van de bestuurstafel, beleidsberichten, dyscalculie: rekenen op de remedial teacher, regioprogramma’s en adressen.