Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 20 (december 2012) Nr. 5

Special: EXECUTIEVE FUNCTIES

3 Spitsuur
REDACTIONEEL
Melanie Modderman, hoofdredacteur


6 Executieve functies spelenderwijs remedi‘ren / Slimmer met smartgames en breinbrekers
SPECIAL
Wendy Peerlings
Kinderen met problemen in de executieve functies (EF) kunnen onvoldoende gebruikmaken van hun intellectuele capaciteiten. De remedial teacher kan het kind op vele verschillende manieren helpen tot bloei te komen. Smartgames en breinbrekers zijn daar een ideaal hulpmiddel bij. Zo kun je samen met plezier oefenen.

10 Onderzoek maakt diagnostiek en interventies mogelijk / Mari‘tte Huizinga: “We begrijpen steeds beter hoe executieve functies werken”
INTERVIEW / SPECIAL
Frank Mansoer
Mari‘tte Huizinga, ontwikkelingspsycholoog en universitair docent aan de VU, heeft met haar onderzoek naar de ontwikkeling van executieve functies bij jonge kinderen en tieners bijgedragen aan nieuwe inzichten in deze vaardigheden. “De laatste vijftien jaar is er grote vooruitgang geboekt in hersenonderzoek bij kinderen.”

12 Eens / Oneens
STELLING
In elke uitgave van Tijdschrift voor Remedial Teaching zet de redactie een stelling uit waar op gereageerd kan worden. Voor deze uitgave reageerden remedial teachers op de stelling: ‘De remedial teacher kan prima vervangen worden door de onderwijsassistent’.

13 Invalspelling
COLUMN
Feite Hofman

14 Goede motoriek, goede leerprestaties / Motorische remedial teaching probeert bewegingsachterstanden te verminderen
MRT
Lex van de Kamp
Lekker bewegen heeft een positief effect op leerprestaties. Daarom komt het wegwerken van bewegingsachterstand bij schoolkinderen de rapportcijfers ten goede, stelt ambulant begeleider en remedial teacher Lex van de Kamp. Over het nut van Motorische Remedial Teaching (MRT).

18 Met sprongen vooruit door begeleiding op maat / “Dat kan ik niet juf, want ik heb een handicap”
INGEZONDEN…
Noortje Haans
Als remedial teacher op de Mytylschool Tilburg krijgt Noortje Haans dagelijks te maken met leerlingen die naast lichamelijke en verstandelijke beperkingen leer- en gedragsproblemen hebben, of moeite met de taal. Door de uiteenlopende handicaps en cognities is er grote behoefte aan begeleiding op maat. “Wij denken in mogelijkheden.”

20 Meer aandacht voor executieve functies in vroege interventies / Snel afgeleide kleuters lopen risico op leerachterstand
SPECIAL
Adriana Bus, Neeltje Davidse, Maria de Jong
Kan ineffici‘nt leergedrag, dat duidt op minder goed ontwikkelde executieve functies, verklaren waarom sommige kinderen al op jonge leeftijd achterblijven in hun leesontwikkeling? De auteurs van dit artikel voerden een onderzoek uit onder kleuters. Daaruit blijkt dat vooral voorlezen zijn vruchten afwerpt bij deze groep.

24 Pientere interventie bij problemen met lezen en spelling
SPECIAL
Jolanda van den Bergh en Ine Heerink
Pienter is een interveni‘rende methodiek, gebaseerd op de nieuwste neurologische inzichten rond leren. De Pienter-aan-pak leert kinderen niet alleen beter spellen en lezen, maar stimuleert ook de ontwikkeling van het brein en de executieve functies. De nieuwste neurologische inzichten rond leren zijn verwerkt in vijf Pienterwaarden.

27
Actueel
BOEKEN, CD-ROMS EN MATERIALEN

30 ‘Stel een Ontwikkelingsperspectief niet te snel vast’
RT IN DE REGIO
Door het hele land worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd onder de vlag van de zestien regiobesturen die de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers rijk is. Elke keer pikt de redactie er ŽŽn bijeenkomst uit en doet daar verslag van. Deze keer ging redacteur Marion Visser naar een lezing van Marjon Sturing over het thema: Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en het ontwikkelingsperspectief.

32 Gezien Gevonden Gelezen
R
T
– What’s App? Een paar favoriete onderwijsapps
Coachkaarten
– Motivatiewaaier
– Wist je dat…
– Wat zie je?
– Inspiration
– Hoogbegaafdheid is hot!
– SocioCards
– Mijn Plakboek
– Tip: www.gratiskinderboek.nl
– Agenda
– Zelfcorrigerend spel
– Nieuwe eindtoets CITO
– Smart thinking
– Marions s-p-e-l-l-i-n-g-h-o-e-k-j-e: Nooit niet

36 Op het internet
Frank Mansoer

37 LBRT info
Van de bestuurstafel, beleidsberichten,
producten LBRT, regioprogramma’s, adressen en beeldmerk.