Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 20 (april 2012) Nr. 2

Thema: TAALSPECIAL

3 Taal van het hart
REDACTIONEEL
Petra van de Ree, hoofdredacteur


6 Dubbele diagnose vraagt om dubbele zorg
SPRAAKTAALSTOORNIS EN DYSLEXIE
Petra van de Ree
Spraaktaalstoornissen komen vaak voor in combinatie met andere stoornissen. In dit artikel staat de comorbiditeit van spraaktaalontwikkelingsstoornissen en dyslexie centraal. Kennis hierover kan ertoe bijdragen dat remedial teachers alert zijn en adequaat reageren op kinderen met deze dubbeldiagnose.


10 Concept Circles: werken aan woordenschat
WOORDENSCHAT
Mari‘tte Konink
In dit artikel zal worden uitgelegd op welke wijze Concept Circles worden ingezet om de woordenschat te vergroten en de kwaliteit van die woordenschat te verbeteren.

14 Taalontwikkeling bij slechthorende kinderen / “Ze blijven altijd een kleinere woordenschat houden”
TAALONTWIKKELING
Erica Jansen
Verloopt de taalontwikkeling bij slechthorende kinderen anders dan bij goedhorende kinderen? Zo ja, wat moet je als remedial teacher daarover weten? We vroegen het Marjolein Sprengers, logopedist van de Professor van Gilseschool (een cluster 2 school voor onderwijs aan slechthorende kinderen en kinderen met ernstige taal- en/of spraakproblemen) in Haarlem.


16 Het lettergreepstreepje helpt zwakke lezers nog altijd bij het vlot leren lezen
LEESHULP

Mija Moret
De scriptie In de greep van de let-ter-greep-streep van Mija Moret is in januari in Tilburg bekroond met de Fontys Onderzoeksprijs 2011. In het kader van haar master SEN opleiding ging ze in de literatuur op zoek naar leesmethodieken die vooral voor zwakke lezers good practice en evidence based zijn. Verslag van een verrassend praktijkonderzoek.


19 Functioneel geletterd de wereld in / Interventie voor lezen en schrijven in het voortgezet onderwijs
FUNCTIONELE GELETTERDHEID
Cindy Teunissen, Wilma Jongejan, Esther Steenbieek-Planting
Wat als leerlingen in het voortgezet onderwijs lezen en schrijven niet goed onder de knie hebben? Dan biedt het interventieprogramma Nederlands uitkomst. Binnen het project Onderwijs Bewijs VO wordt onderzocht wat het effect van dit interventieprogramma is op de lees-, spelling- en schrijfvaardigheid en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in het praktijkonderwijs tot en met vwo. Daarnaast wordt onderzocht hoe werkzame elementen uit dit interventieprogramma succesvol ge•mplementeerd kunnen worden in de klas bij verschillende vakken.

22 Misbruik van dyslexieverklaringen? / De feiten zijn anders!
DYSLEXIE
Tom Braams

In diverse kranten stonden recentelijk verontrustende koppen: ‘Middelbare scholen misbruiken dyslexieverklaringen om scholieren gemakkelijker door hun schoolloopbaan te leiden’ en ‘Dyslexie dekmantel voor een simpeler examen’. De werkelijkheid is ingewikkelder. Dyslexie komt, in verschillende gradaties, bij ongeveer 10 procent van de leerlingen voor. Eenvoudiger maken van examens mag niet en gebeurt ook niet. En niet bij alle leerlingen die tijdsverlenging krijgen bij tentamens is dat vanwege dyslexie.

25 Taal versus rekenen

COLUMN
Feite Hofman

26 Hoezo is het lettertype Dyslexie beter?
LETTERTYPE DYSLEXIE
Sanne Kuster, Tom Braams & Anna M.T. Bosman
Het lettertype Dyslexie heeft de afgelopen tijd veel aandacht gekregen. Berichten in kranten en nieuwsuitzendingen doen vermoeden dat dyslectici makkelijker lezen en minder fouten maken als deze letters worden gebruikt. Enkele scholen zijn al bezig om teksten om te zetten in het lettertype Dyslexie. Maar vooralsnog is er geen wetenschappelijk bewijs dat dit lettertype beter is voor dyslectische kinderen.

29 Reacties op artikel: Remedial teacher een uitstervend ras?
Twee reacties op het artikel ‘Zwaar weer op komst’.

29 Eens/Oneens
STELLING
In elke uitgave van Tijdschrift voor Remedial Teaching zet de redactie een stelling uit waar op gereageerd kan worden. Voor deze uitgave reageerden remedial teachers op de stelling: ‘In deze digitale tijd heeft het aanleren van spellingsregels geen prioriteit meer’. De nieuwe stelling is: ‘Ouders die hun kinderen medicatie onthouden, doen hun kinderen tekort’.

30 Liesbeth Bouman en Mariske Koster: “ESM is een onzichtbare handicap”
RT IN DE REGIO
Erica Jansen
Door heel het land worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd onder de vlag van de zestien regiobesturen die de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers rijk is. Elke keer pikt de redactie er een uit en doet daar verslag van. Ditmaal ging redacteur Erica Jansen op 16 februari naar de lezing van de ambulante dienstverleners Liesbeth Bouman en Mariska Koster over ESM, een onzichtbare handicap in Alkmaar.

32 Boeken, cd-roms en materialen
ACTUEEL
– Softwareprogramma’s die tekst, beeld en spraak integreren
– Een zacht prijsje voor uitgave met inhoud!
– Op het internet

34 Gezien Gevonden Gelezen
RT
– DTLAS vernieuwd!
– Heerlijk rustig!
– Weer een paar apps
– L2S voorleessoftware en meer!
– Gum of gom?
– Story cubes
– Agenda
– Een tikkende tijdbom!
– Marions s-p-e-l-l-i-n-g-h-o-e-k-j-e: ??????????????????
Spellinghoekje
3
6 LBRT info
Van de bestuurstafel, beleidsberichten, onderzoek over dyslexie in het voortgezet onderwijs, regioprogramma’s en adressen.