Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 19 (september 2011) Nr. 4

Thema: TOETSEN

3 Toetsgekte
REDACTIONEEL
Petra van de Ree, hoofdredacteur


6 Jelle Jolles over ADHD
Petra van de Ree
Hoogleraar Hersenen, Gedrag en Educatie aan de VU in Amsterdam, Jelle Jolles: “ADHD is een impuls-regulatiestoornis”.

7 Diagnose ADHD: Schoenmaker blijf bij je leest
Willem de Jong
Heeft Nederland naast 16 miljoen bondscoaches ook 16 miljoen ADHD-deskundigen? Is er sprake van over-, onder- of misdiagnoses? In dit artikel kijken we hoe het onderwijs een constructieve bijdrage kan leveren aan het diagnostisch proces en specifiek welke rol de remedial teacher daarin kan spelen.

10 “Kijk verder dan een toets alleen”
THEMA
Ebelien Nieman
In dit artikel in de serie ‘Handelingsgericht werken in de praktijk’ kijken we met consultant Ebelien Nieman van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) in Utrecht naar de verschillende manieren van toetsen. Zij is van mening dat toetsen je heel veel kunnen opleveren. Althans, als je goed kijkt naar wat ze meten en als je verder kijkt dan het cijfertje (A-E). Bij APS loopt op dit moment een project om kinderen te betrekken bij hun eigen leerontwikkeling. Een kijkje in de keuken van Ebelien Nieman.

16 Welke consequenties heeft de verplichte eindtoets in 2013 op remedial teaching?
THEMA
Frank Mansoer
Het voorstel van minister van Bijsterveldt om met ingang van het schooljaar 2012-2013 een landelijke eindtoets voor alle leerlingen in het primair onderwijs verplicht te stellen roept vragen op. Wat zijn bijvoorbeeld de hoofdpunten van dit wetsvoorstel? En welke consequenties kunnen het gevolg zijn van de uitvoering ervan? In dit artikel willen wij duidelijkheid scheppen.

18 Hoofdinspecteur Leon Henkens over de Onderwijsinspectie: “Inspectie controleert de scholen, niet de kinderen”
THEMA
Petra van de Ree
De Cito Eindtoets wordt verplicht voor alle basisscholen. Dat zorgt voor heel wat commotie in onderwijsland. In de tussentijd wordt de Onderwijsinspectie beticht van een symbiotische relatie met het Cito. Hoog tijd om Leon Henkens, hoofdinspecteur Primair Onderwijs van de Onderwijsinspectie, vijf vragen te stellen.

20 Flexibel toetsen: Voor elke leerling een passende toets
THEMA
Judith Hollenberg & AndrŽ de Jong
Door flexibel te toetsen met de toetsen van het Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) en de Toetsen voor speciale leerlingen’ is het mogelijk om van leerlingen met een vertraagde ontwikkeling een goed beeld te krijgen. Belangrijk is dat bij deze leerlingen een toets wordt afgenomen die past bij hun niveau. De remedial teacher behoudt op deze manier de vergelijking met andere leerlingen en kan de ontwikkeling blijven volgen door het gebruik van de vaardigheidsscores. Dit artikel laat nauwgezet zien hoe je dit precies kunt aanpakken.

24 Scholen verwachten positieve effecten van referentieniveaus
THEMA
Jasmijn Oude Oosterik & Charlotte Jacobs
In augustus 2010 is het invoeringstraject van de referentieniveaus gestart. In dit artikel wordt uitgelegd waarom besloten is tot de referentieniveaus en welke consequenties ze hebben.

28 Feest: 20 jaar LBRT! *
De covers van ‘Tijdschrift voor Remedial Teaching’ in een tijdbalk als overzicht van de ontwikkelingen van de laatste 20 jaar te beginnen met de cover van de voorloper van dit tijdschrift: ‘remedial teachers contact’.
* LBRT: Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teaching

32 Humor is de smeerolie van succesvolle begeleiding
Jan Ruigrok
“Ik leer echt niks van iemand die ik niet zie zitten”. Jan Ruigrok leidt begeleiders op en verklaart in dit artikel dat succesvolle begeleiding loopt op drie tandwielen, een versnellingsbak en een scheut flinke smeerolie (= humor).

38 Bouwen aan het schrijfonderwijs van de toekomst
Mariska Venema
Reactie op de bijdrage van Alger van Hagen in het artikel ‘Schrijven op weg naar 2015’ [ Zie Tijdschrift voor Remedial Teaching, jrg. 18, november 2010, nr. 4, pag. 20]. Het is lang niet zo slecht gesteld met het schrijfonderwijs en de toekomst van dit vak. Elk kind wil goed leren schrijven en met goede begeleiding door goed getrainde leerkrachten en remedial teachers is dat zeker mogelijk.

41 Toots of Toets?
COLUMN
Feite Hofman

42 Boeken, cd-roms en materialen
ACTUEEL
– Ontwapenende eerlijkheid van een autist
– Compenseren als aanvullend middel
– Naast pedagogische aspecten ook aandacht voor de risicofactoren
– Exact taalgebruik in rekenvakken
– Origineler dan een voorlichtingsboek
– Veilig verhaal voor hoogevoelige leerlingen
– Op het internet: toetsen

46 Gezien Gevonden Gelezen
RT
– De duimbal
– Ballendeken geeft nachtrust bij ADHD
– Cito geeft digitaal boek weg
– Grote Rekendag: 18 april 2012
– S-p-e-l-l-i-n-g-h-o-e-k-j-e
Spellinghoekje

48 LBRT info
Van de bestuurstafel, producten LBRT, beleidsberichten, regioprogramma’s en adressen.

52 ‘Wat mag een school verwachten in de samenwerking en afstemming tussen school en een vrijgevestigde remedial teacher?’
VRAAG HET TRUUS
Truus Boogaard
Op het bureau van de LBRT komen dagelijks telefonische vragen binnen. In elk nummer van Tijdschrift voor Remedial Teaching pikken wij er ŽŽn uit die beleidsmedewerker Truus Boogaard ons haarfijn uitlegt.