Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 19 (mei 2011) Nr. 2

3 REDACTIONEEL
Petra van de Ree, hoofdredacteur


6 Protocollen Leesproblemen en Dyslexie in een nieuw jasje
LEESPROBLEMEN EN DYSLEXIE
Maud van Druenen, Martine Gijsel, Femke Scheltinga
Menig rt’er werkt er mee: de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie. In 2008 bracht het Expertisecentrum Nederlands een nieuwe uitgave op de markt voor groep 1 en 2 en in januari 2011 verschenen deze voor groep 3, groep 4 en groep 5-8. Deze maand verschijnt de laatste herziening voor het speciaal basisonderwijs. In dit artikel wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen.

10 HGW in de praktijk
HANDELINGSGERICHT WERKEN
Marieke Rijsbergen
Tijdschrift voor Remedial Teaching zoomt dit jaar in op de uitvoering van handelingsgericht werken (HGW). Ofwel: hoe passen rt’ers met een eigen praktijk en rt’ers in de groep HGW toe in de dagelijkse praktijk? Deze keer gingen we langs bij Loes Wijburg die als remedial teacher werkt op het Leerweg Ondersteunend Onderwijs van het Anna van Rijn College in Nieuwegein.

14 Hoogleraar Jelle Jolles: “Cre‘er condities waarbij ieder kind optimaal kan ‘verbreinen’ “
INTERVIEW
Alger van Hagen, Petra van de Ree, Loes Wijburg
Jelle Jolles, hoogleraar Hersenen, Gedrag en Educatie aan de VU in Amsterdam, bracht onlangs een dik boekwerk uit met de toepasselijke tittel: ‘Ellis en het verbreinen’. In deze uitgave wordt uitvoerig stilgestaan bij alle factoren die een rol spelen in het fenomeen leren en in de talentontwikkeling. Maar wat voor een invloed hebben zijn idee‘n voor het werk van een remedial teacher? Wij stelden de hoogleraar elf vragen over zijn werk en denkwijzen.

19 Meisjes zijn slimmer
COLUMN
Feite Hofman

20 Meer plezier in spelling via vijf oplossingsgerichte stappen
OPLOSSINGSGERICHT MODEL
Marlou Hilverdink
Hoe kan oplossingsgerichte remedial teaching dyslectische kinderen motiveren om te blijven werken aan hun spellingvaardigheden? Deze vraag werkte de vorig jaar aan de Master SEN (Special Educational Needs) afgestudeerde Marlou Hilverdink uit in haar scriptie en ontwikkelde daar vijf stappen voor. Zij won er onlangs de Scriptieprijs van het Landelijk Bureau Remedial Teaching mee.

24 Boeken, cd-roms en materialen
ACTUEEL
– De maakbaarheid van het brein
– TempoTest Automatiseren (TTA)
– Handig voor rt’ers op school
– Hilariteit om de tafel van nul
– Op het internet

28 Gezien Gevonden Gelezen
RT
– Leren is te be•nvloeden
– Dyslexie en vreemde talen (Dyslexie en VT)
– Wiskunde kaarten
– Gratis tip van Saskia!
– Plakangst
– Leestempo dyslectische kinderen kan omhoog

31 De vraag en het antwoord
VRAAG HET TRUUS
Truus Boogaard
‘Welke rt-vooropleidingen geven recht op toelating tot de registratieprocedure van de LBRT?’

31 LBRT info

Van de bestuurstafel, producten LBRT, beleidsberichten, regioprogramma’s en adressen.