Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 19 (maart 2011) Nr. 1

3 REDACTIONEEL
Petra van de Ree, hoofdredacteur


6 Wijzigingen in toetssite ‘Veilig leren lezen’
LEESPROBLEMEN
Karlijn Zuketto & Rosemarie Irausquin
Afgelopen jaar bracht Tijdschrift voor Remedial Teaching het artikel ‘De toetsgekte rond technisch lezen’. Projectleider Karlijn Zuketto en auteur Rosemarie Irausquin van uitgeverij Zwijsen reageren hierop en bespreken in dit artikel de belangrijkste wijzigingen in de toetssite ‘Veilig leren lezen’. Ook gaan zij in op de methode ‘Veilig stap voor stap’ voor het speciaal (basis)onderwijs.

10 HGW in de praktijk
HANDELINGSGERICHT WERKEN
Marieke Rijsbergen
Tijdschrift voor Remedial Teaching zoomt dit jaar in op de uitvoering van handelingsgericht werken (HGW). Ofwel: hoe passen remedial teachers met een eigen praktijk en remedial teachers in de groep HGW toe in de dagelijkse praktijk? Deze keer gingen we langs bij Marion Visser die onlangs haar eigen praktijk voor remedial teaching startte.

14 Zorgleerling formuleert eigen hulpvraag via foto-interview
INTERVIEW
Madelon van Duijse, Evelyn Hoogerwerf, Annelies de Hoop
Het REC Midden Brabant – Mytylschool Tilburg heeft het zogenoemde foto-interview ontwikkeld. Dit is een oplossingsgericht instrument om zorgleerlingen te helpen bij het formuleren van hun eigen hulpvragen en doelen. Zodoende worden ze actief betrokken bij hun eigen leerproces. Een praktisch hulpmiddel dat ook remedial teachters kunnen inzetten bij hun zorgleerlingen.

18 Hardopdenkprotocol: waardevol hulpmiddel bij begrijpend lezen
Loes Wijburg
Bij het begrijpend lezen gaat het erom zelfstandig een boodschap uit een geschreven tekst te halen. Het vraagt veel tijd om leerlingen alle vaardigheden te leren die ze daarvoor nodig hebben. Een hardopleesprotocol kan uitkomst bieden.

20 Leestoetsen Engels en Frans onder de loep*
Ans van Berkel & Evelyn Wiers
In het kader van het Masterplan Dyslexie is in 2008 ‘Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het Voortgezet Onderwijs’verschenen. Hierin zijn twee nieuwe woordleestoetsen voor Engels en Frans opgenomen. In dit nummer nemen Ans van Berkel en Evelyn Wiers deze toetsen kritisch onder de loep. Op hun website doen zij verslag van eigen onderzoek met deze toetsen onder vijftig brugklassers en onder een aantal dyslectische leerlingen.
* Dit artikel heeft in het novembernummer 2010 (Jrg. 18 – Nr. 4) van Tijdschrift voor Remedial Teaching gestaan. Omdat er een paar storende fouten in dit artikel zijn geslopen, heeft de redactie besloten dit artikel in zijn geheel te herplaatsen.

26 Boeken, cd-roms en materialen
ACTUEEL
– WoDy: een persoonlijke woordvoorspeller
– Help! Mijn kind heeft faalangst
– Vol hoofd
– Verdwalen in taal

30 Gezien Gevonden Gelezen
RT
– Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ict
– Taalspelletjes van Scala
– Pittige uitdagingen
– Beeld en Brein methode effectief gebleken
– Observeren en onderzoeken van jonge kinderen
– Kinderboeken
– Stop denk doe-spel

31 LBRT info
Van de bestuurstafel, producten LBRT, beleidsberichten, regioprogramma’s en adressen.