Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 19 (juni 2011) Nr. 3

3 Echt leren kijken
REDACTIONEEL
Petra van de Ree, hoofdredacteur


6 Rekenkilometers maken met Rekensprint
Marijke Theunissen
Marijke Theunissen komt als ambulant begeleider veel kinderen tegen met hardnekkige rekenproblemen. Bij negen van de tien kinderen speelt een gebrekkige automatisering van de elementaire rekenvaardigheden een belangrijke rol. Het gaat dan om het tellen, de bewerkingen tot 10, de sprong over het tiental en de tafels. Omdat Marijke Theunissen ervan overtuigd is dat systematisch opgebouwde mondelinge training echt helpt, heeft zij de methode Rekensprint ontwikkeld. In dit artikel een verslag van een methodiek die in de praktijk is ontstaan.

9 Instructietafels
COLUMN
Feite Hofman

10 DCD, wat kun je er mee als remedial teacher?
Erica Jansen
Vijf tot tien procent van de kinderen in de leeftijd van vijf tot elf jaar heeft Developmental Coordination Disorder (DCD). Op school vallen ze uit op het gebied van cognitie, taalexpressie, sociaal-emotionele ontwikkeling en schoolse vaardigheden. Aan de hand van een voorbeeld van een leerling wordt besproken hoe remedial teaching kan helpen.

14 De rekenmeesters en het effect van de bal tijdens de rekenles
INTERVIEW
Loes Wijburg & Dominique Denis
Douwe Sikkes en Loe van der Leeuw hebben de rekenmethode ‘Zo leer je kinderen rekenen’ ontwikkeld. Doel van deze methodiek is het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden bij rekenen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Zij gebruiken daarbij een bal. Leerlingen die de bal krijgen, moeten meteen het antwoord geven op een rekenvraag. het blijkt succesvol. Benieuwd naar het ontstaan van de methode en naar de achterliggende gedachte van het gebruik van de bal, stelden we ze 9 vragen.

16 “Met het rekenwerkgesprek zet je leerlingen in de goede stand”
HGW IN DE PRAKTIJK (3)
Henk Logtenberg
In dit artikel in de serie ‘Handelingsgericht werken (HGW) in de praktijk’ staat het handelingsgerichte gesprek centraal. Henk Logtenberg, werkzaam bij de landelijke adviesorganisatie CPS, vertelt over het door hem ontworpen protocol rekengesprek. Remedial teachers in en buiten de klas kunnen aan de hand van dit protocol een zowel pedagogisch als didactisch doordacht gesprek met rekenzwakke kinderen voeren.

20 Talige, motorische en didactische aspecten die bij een letter leren schrijven een rol spelen / “Juf, ik kan al drie letters schrijven!”
Alger van Hagen
In groep drie wordt van alle kinderen verwacht dat zij in enkele maanden alle letters van het alfabet en ook kleine woorden kunnen schrijven. Een aantal kinderen, meestal de jongste van de groep, lukt dit moeilijk of in een enkel geval helemaal niet. Toch wordt van leerkrachten verwacht dat zij alle kinderen in de groep leren schrijven. In dit artikel worden diverse aspecten beschreven hoe je kinderen effectief letters kunt laten schrijven en waarom dit voor hen zo belangrijk is. Ook voor de remedial teacher is een duidelijke taak weggelegd bij kinderen die moeite hebben met leren schrijven.

24 Leerrendement neemt toe bij inzet van poppenspel
Mieke Nijboer
Klassikaal voorlezen of kijken naar een poppenspel. Met welk van deze twee taalactiviteiten raken heel jonge leerlingen meer betrokken en waar gaan ze beter van leren? Deze vragen onderzocht Mieke Nijboer in het kader van haar afstuderen aan de Master Sen (Master Special Educational Needs) opleiding Remedial Teaching van de OSO aan de Domstad Hogeschool Utrecht. En wat blijkt? Zowel de betrokkenheid als het leerrendement bij kleuters nam bij het poppenspel het meest toe. Haar scriptie ‘Kast in de klas, over betrokkenheid bij poppenspel’ kreeg onlangs de tweede prijs bij de Scriptieprijs van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial teachers.

26 Boeken, cd-roms en materialen
ACTUEEL
– Belangrijke bron voor effectieve interventies
– Praktische tips en adviezen over DCD
– Lezersaanbieding: DCD-hulpgids voor leerkrachten
– ‘Ik schrijf met plezier’: een aanvulling op de schrijfmethode ‘Zwart op wit’
– Werken aan zorg! – Spelling
– BubbelDeBub daagt uit tot visuele taalontwikkeling
– Op het internet

32 Gezien Gevonden Gelezen
RT
– Mijn naam is Haas
– Visiria
– Acadin
– Livescribe Smartpen
– Dobbeltje leggen?
– Nationaal Onderwijsmuseum voltooid verleden tijd?
– Passend onderwijs
– Protocol ERWD
– Radiobericht
– Onderzoeksprojecten rekenonderwijs
– Beter lezen door ‘levende boeken’
– Die akelige komma!

36 Drie vragen over het Protocol ERWD*
VRAAG HET TRUUS
Truus Boogaard
* ERWD: Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie

37 LBRT info
Van de bestuurstafel, producten LBRT, beleidsberichten, regioprogramma’s en adressen.