Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 18 (september 2010) Nr. 3

3 “De scholen zijn weer begonnen, het werk is weer gestart.”
REDACTIONEEL
Petra van de Ree, hoofdredacteur


6 De toetsgekte rond technisch lezen
Hanneke Wentink
Toetsresultaten en de toetskalender worden steeds belangrijker binnen het onderwijs in technisch lezen. Door het gebrek aan eenduidige richtlijnen komt het belangrijkste doel ervan, de optimale aansluiting van onderwijs en onderwijsbehoefte, echter in gevaar. Hanneke Wentink biedt handvatten om het leesniveau van leerlingen goed vast te leggen.

11 Passend onderwijs: niets voor remedial teachers? (3 en slot)
COLUMN
Wim Meijer

12 Het kind en de wereld / Welke leerling-gegevens zijn essentieel voor diagnostiek?
Elvira Rouwenhorst-Pont
Handelingsgerichte diagnostiek staat of valt met het verzamelen van de juiste informatie. Maar hoe beoordeel je of informatie wel of niet relevant is? Allereerst door de samenhang tussen de informatie centraal te stellen, aldus Elvira Rouwenhorst-Pont. Door die focus wordt duidelijk hoe het kind de wereld beleeft en welke factoren het leerproces bevorderen of juist belemmeren.

16 Hoogintelligente leerlingen worden vaak vergeten / “H, ben jij dyslectisch? En je bent zo goed op school!”
Elsbeth Doornbos-Ruiterkamp
Een vergeten groep. “Op welke manier kunnen we de zorg afstemmen op de behoefte van de (hoog)begaafde leerlingen?” Dat was de centrale vraag in het praktijkonderzoek waarmee Elsbeth Doornbos-Ruiterkamp haar Master SEN afrondde. Voor begaafde leerlingen, blijkt uit het onderzoek, wordt zelden dispensatie of compensatie ingezet. Toch heeft deze groep juist begeleiding nodig. Vooral op sociaal-emotioneel gebied.

20 De actualiteit als ingang / Begrijpend lezen met Kidsweek
Jos Boerema
“Kan onze koningin zomaar stoppen met werken? En wat moet er dan allemaal gebeuren – zowel bij de koningin als in het land zelf?” Blij verrast was onderwijsadviseur Jos Boerema met deze vraag van een leerling. Echt een vraag die leidt naar het zoeken van antwoorden, het lezen van teksten, het begrijpen van verschillende zienswijzen. Helaas: in plaats van erop in te springen kapte de leerkracht de vraag bot af door te stellen dat stoppen voor koningin Beatrix nog lang niet aan de orde was. Hoe kan dat beter?

22 Dyslexie: een ‘optisch identificatietekort’
Balt van Raamsdonk
Alfabedding, een alternatieve benadering van dyslexie. Balt van Raamsdonk is dyslectisch. Door zo objectief mogelijk zijn eigen leesproces te observeren, heeft hij een visie op dyslexie ontwikkeld die afwijkt van de gangbare opvattingen. Het primaire probleem bij het (leren) lezen en spellen is volgens hem niet het fonemisch tekort, maar het optisch identificatietekort. Dat vraagt om een andere aanpak.

25 Maakt u het verschil? / Goede interactie noodzakelijk bij taal Žn rekenen
Resi Damhuis
Kinderen ontwikkelen zich voor een groot deel door middel van interactie met volwassenen. Die interactie kan bewust worden ingezet als motor van het leerproces en een rode draad vormen door alle vakken heen. Hoewel het voor de hand ligt interactie ’talig’ te bekijken, laat Resi Damhuis zien dat gesprekken ook bij rekenonderwijs een belangrijke rol spelen.

30 Inzetten van dyslexie-ICT: een kwestie van beslissen
Jolanda van Gent, Ria Janssen, Annette Roetenberg, Alian Hardenberg
ICT-hulpmiddelen voor kinderen met dyslexie kunnen een belangrijke rol spelen binnen de begeleiding. Daarvoor is het wel nodig dat leerkrachten, behandelaars en remedial teachers de mogelijkheden ervan (onder)kennen en weten welk hulpmiddel wanneer geschikt is. Bovendien is afstemming essentieel bij de begeleiding.

34 Boeken, cd-roms en materialen
Actueel
– Milan in de Wereld zonder cijfers : een verhaal van een jongen met een rekenstoornis
– Schrijfmotorische oefeningen
– Proefschrift: Word-recognition process in normal and dyslexic readers
– Continu Benoemen en Woorden lezen : test voor het diagnosticeren van taal-leesstoornissen
– Kleurenklokhorloge
– Op het internet

38 LBRT info

Van de bestuurstafel, producten LBRT, beleidsberichten, regioprogramma’s en adressen.