Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 18 (november 2010) Nr. 4

3 “Het mooie van werken met een jaarthema is dat je een onderwerp van meerdere kanten kunt belichten.”
REDACTIONEEL
Petra van de Ree, hoofdredacteur


6 Meten via het computerprogramma LOVS is echt weten / Leerlingen met een E-score groeien ook!
Judith Vos & Judith Vloedgraven
Haal meer uit LOVS van Cito. Leerlingen met een D- of E-score hebben een achterstand ten opzichte van leeftijdgenoten. Maar eigenlijk zegt dit niet zo veel. In dit artikel is te lezen hoe je via de LVS-toetsen van het Cito Volgsysteem primair onderwijs snel inzicht in de grootte van de achterstand kunt krijgen. En op welke wijze je de toetsresultaten via het computerprogramma LOVS nader kunt analyseren.

10 Tim met dyscalculie slaagt via integrale aanpak voor zijn vmbo-t
Stephan Vermeire
Dyscalculie in het VO. Wat zijn de mogelijkheden voor een vmbo-t scholier als Tim die qua intelligentie op een gemiddeld niveau functioneert maar dyscalculie heeft? Regelmatig wordt gedacht dat hij de overstap moet maken naar een lager onderwijsniveau. Tim kreeg daarentegen de juiste hulp op school, thuis en in remedial teaching. Daardoor slaagde hij onlangs met glans voor zijn vmbo-t met een voldoende voor wiskunde. Stephan Vermeire legt in dit artikel uit hoe deze hulp er precies uit zag.

14 Leestoetsen Engels en Frans onder de loep*
Ans van Berkel & Evelyn Wiers
Woordleestoetsen Engels en Frans langs de kritische meetlat. In het kader van het Masterplan Dyslexie is in 2008 ‘Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het Voortgezet Onderwijs’ verschenen. Hierin zijn twee nieuwe woordleestoetsen voor Engels en Frans opgenomen. Ans van Berkel en Evelyn Wiers nemen deze toetsen in dit artikel kritisch onder de loep en komen met eerste conclusies.
* Omdat er een paar storende fouten in dit artikel zijn geslopen, heeft de redactie van het Tijdschrift voor Remedial Teaching besloten dit artikel in zijn geheel te herplaatsen in maartnummer 2011 (Jrg. 19 – Nr. 1 – Pag. 20 e.v.).

20 Schrijven op weg naar het jaar 2015
Alger van Hagen, Amanda Hendriks, Dick Schermer & Saskia Versloot
Het vak schrijven lijkt een uitstervend vak te worden op de basisschool nu computers de overhand nemen in de klaslokalen. Gaan we van schrijfvaardigheid naar toetsenbordvaardigheid? Vier specialisten op het gebied van schrijven laten hun licht schijnen over de trends en verwachtingen van het schrijfonderwijs. Ze openen hiermee de discussie over de toekomst van het vak schrijven op de basisschool.

25 Bibliotherapie oplossingsgericht inzetten / Hoe doe je dat precies?
Ilja Hoogenberg-Engbers
Bibliotherapie kan een belangrijke rol spelen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Het kan de zelfkennis en het inlevingsvermogen vergroten en het probleemoplossend vermogen verbeteren. Met het recent ontwikkelde Pl.O.T.-model is bibliotherapie eenvoudig in te bedden in het onderwijs of andere begeleidingssettings.

30 Boeken, cd-roms en materialen
Actueel
– TypeTopia leert dyslect blind typen
– Op het internet
– Ik woon in een koek
– Redactieraad

34 LBRT info

Van de bestuurstafel, producten LBRT, beleidsberichten, regioprogramma’s en adressen.